ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อคอนกรีตขนาด 12 เมตร (22/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซีที,วีที จำนวน 3 รายการ (12/11/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ ซีที,วีที จำนวน 3 รายการ (12/11/2561)
ผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (11/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอนกรีตแบบสปันแรงสูง จำนวน 2 รายการ (09/11/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อคอนกรีตแบบสปันแรงสูง จำนวน 2 รายการ (09/11/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอนกรีตขนาด 8 เมตรและ 9 เมตร (02/11/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อคอนกรีตขนาด 8 เมตรและ 9 เมตร (02/11/2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ (30/10/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัตสั่งซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ (30/10/2561)