ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 |  12 | 13 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/01/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเกี่ยวกับมิเตอร์ ติดตั้ง เพิ่มขนาด ย้าย สับเปลี่ยน รื้อถอน ถายในเขตความรับผิดชอบของ กฟจ.ยะลา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/01/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขาดแคลน (09/01/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมานิติบุคคลงานรักษาความปลอดภัย กฟจ.ยะลา ประจำปี 2561 โดยเฉพาะเจาะจง (21/12/2560)
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมานิติบุคคลงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟจ.ยะลา ประจำปี 2561 (21/12/2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมานิติบุคคลงานรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟจ.ยะลา ประจำปี 2561 โดยเฉพาะเจาะจง (18/12/2560)
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมานิติบุคคลงานรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟจ.ยะลา ประจำปี 2561 (18/12/2560)
พิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (11/09/2560)
พิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 (11/09/2560)
พิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 (11/09/2560)