ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว  11 | 12 | 13 |
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลน (25/01/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผลิตภัณฑ์เสาคอนกรีต ขนาด 9 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/01/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซื้อผลิตภัณฑ์เสาคอนกรีต ขนาด 9 เมตร (19/01/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/01/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลน จำนวน 3 รายการ (16/01/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี2561กฟจ.ยล. โซน B (นายแวเดร์ เจะมามะ) (12/01/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี2561กฟจ.ยล. โซน C (นายฮัมดี หะยีหะมะ) (12/01/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี2561กฟจ.ยล. โซน A (นายอับดุลเลาะ หะมะ) (12/01/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตแผ่นสมอบกและคอน คอร.สปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/01/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตแผ่นสมอบกและคอน คอร.สปัน (12/01/2561)