ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | หน้าถัดไป
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเกี่ยวกับมิเตอร์(นายกรธนพล สัตตะพันธ์) (06/03/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซื้อผลิตภัณฑ์เสาคอนกรีต ขนาด 12 เมตร (06/03/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/02/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/02/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (19/02/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/02/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ (13/02/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผลิตภัณฑ์เสาคอนกรีต ขนาด 12 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/01/2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซื้อผลิตภัณฑ์เสาคอนกรีต ขนาด 12 เมตร (29/01/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/01/2561)