ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลิเอททีลิน และเปลือกนอก พีวีซี. จำนวน 2 รายการ (04/04/2562)
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดโคมไฟสาธารณะชนิหลอด LED ขนาด 2x20 วัตต์ และตัวควบคุมไฟฟ้าพลังแสง (02/04/2562)
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 รายการ (28/03/2562)
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 8 เมตร จำนวน 1 รายการ (13/03/2562)
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล่องใส่ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า (11/03/2562)
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ไฟฟ้า ชุดโคมไฟสาธารณะชนิดหลอด LED และตัวควบคุมไฟฟ้าพลังแสง (28/02/2562)
รายงานผลการพิจารณาจัดจ้างพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ กฟจ.ยะลา ประจำปี 2562 (20/02/2562)
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 8 เมตร จำนวน 1 รายการ (11/02/2562)
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีต คอน (คอร.) สปัน จำนวน 2 รายการ (29/01/2562)
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า (23/01/2562)