สัญญาอื่นๆ
สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย ปี 2564 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาดปี 2564 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาด ฝปบ.(ก2) วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาด วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเครื่องทดสอบ เมื่อวันที่ 1ส.ค. 2559 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 4 รายการ เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2559 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2559 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2559 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าที่ดิน เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2559 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2559 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่ารถยนต์ 2 รายการ รวม 22 คัน เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2559 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาซ่อมชุดกำเนิดภาพ เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2559 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย 4 แห่ง เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2559 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรง) ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2559 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำเหมาก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย 22 เควี เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2559 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาด ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2559 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาด ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2559 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งคอนเหล็กเคลือบฉนวน เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2559 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาติดตั้งการ์ดกันงูชนิดตาข่าย ในระบบ 115 เควี จำนวน 2 กลุ่ม เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2559 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าวงจรสื่อสาร เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2559 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเครื่องมือประจำรถ กลุ่มเครื่องมือทั่วไป เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2559 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเสาไฟฟ้าคอนกรีต เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2559 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายพัสดุ กลุ่ม Fuse Links เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2559 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายพัสดุรองปี 2559 กลุ่มท่อพีวีซี เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2559 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่ารถยนต์ บรรทุก 4 ประตู Double Cab จำนวน 5 คัน เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2559 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2559 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายหม้อแปลง ขนาด 25 เควีเอ. 3 เฟส ชนิดทนการลัดวงจร (SC) เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2559 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเครื่องมือประจำรถ กลุ่มเครื่องมือไฟฟ้า เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2559 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 เควีเอ. 3 เฟส จำนวน 35 เครื่อง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2559 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2559 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งคอนเหล็กเคลือบฉนวนและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2559 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งคอนเหล็กเคลือบฉนวน เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2559 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. (งานงดจ่ายไฟ) เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2559 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายคอนเหล็กเคลือบฉนวนและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2559 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายคอนเหล็กเคลือบฉนวนและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2559 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 4 รายการ เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2559 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายตู้อลูมิเนียมสำหรับมิเตอร์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งคอนเหล็กเคลือบฉนวน เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2559 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า 115 เควี เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2559 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ. 3 เฟส ชนิดทนการลัดวงจร (SC) เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2559 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายพัสดุรอง ปี 2558 กลุ่มแป้นรองมิเตอร์ เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2559 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2559 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายหม้อแปลงไฟฟ้า 250 เควีเอ. เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2559 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายคอนเหล็กเคลือบฉนวนและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2559 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2559 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขาย CABLE PLATE เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2559 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายหม้อแปลงไฟฟ้า 400 เควีเอ. และ 50 เควีเอ. เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2559 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเสาไฟฟ้าคอนกรีต จำนวน 2 ขนาด เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2559 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าชุดเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้า เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23ก.พ. 2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2559 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 12.20 เมตร เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2559 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 250 เควีเอ. เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2559 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขาย External Control Cable เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2559 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างจัดฝึกอบรม หลักสูตรทีมงานสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2559 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อพัสดุอุปกรณ์ 4 รายการ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2559 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขาย พัสดุอุปกรณ์ยึดโยง จำนวน 15 รายการ เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2559 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขาย Current Transformer ระบบ 115 เควี จำนวน 3 ชุด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้ออุปกรณ์โลหะยึดโยง เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2559 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2559 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาด ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2559 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี. คชฟ.3 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2558 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงระบบส่องสว่าง บริเวณรอบพระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2558 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างงานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2558 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายสวิตซ์ใบมีด 22 เควี 600 แอมป์ DIST เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2558 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเสาไฟฟ้าคอนกรีต เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2558 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2558 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายลวดเหล็กตีเกลียว เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2558 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างงานรักษาความปลอดภัย ปี 2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายพัสดุสำรอง กลุ่ม Over Line Hardware เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2558 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประเภทต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2558 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2558 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2558 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเติมสารดับเพลิงอัตโนมัติ FM200 พร้อมปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายอุปกรณ์โลหะยึดโยง เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2558 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ด้านระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2558 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาให้บริการติดตั้งสายอากาศและอุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2558 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาให้บริการติดตั้งสายอากาศและอุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2558 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายCurrent Transformer ระบบ 115 เควี เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2558 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2558 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายหม้อแปลงไฟฟ้า เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2558 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2558 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2558 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าบ้านบึง 1 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2558 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2558 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต เสาไฟฟ้า คอร. ประเภทต่าง ๆเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2558 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเครื่องมือเครื่องใช้ในการตัดต้นไม้ 16 รายการ จำนวน 8 ชุด เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2558 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเสาไฟฟ้าคอนกรีต เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2558 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ ศูนย์บริการลูกค้า เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2558 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายหม้อแปลง เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2558 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเครื่องบีบหลอดต่อสายไฮดรอลิคใช้ MOTOR เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2558 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต เสาไฟฟ้า คอร. ประเภทต่าง ๆ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2558 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายสายเคเบิ้ลใต้ดินทองแดง 500 ต.มม. จำนวน 1,278 ม. เมื่อวันที่ 2พ.ย. 2558 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2558 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายกราวด์ร็อด เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2558 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่ารถยนต์ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2558 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ห้องศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ. เมื่อวันที่ 08 ต.ค. 2558 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายหม้อแปลง เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2558 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาซ่อมรถพ่วงฉีดน้ำทะเบียน 83-8506 ชลบุรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2558 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเหล็กรูปรางน้ำ จำนวน 7,350 อัน เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2558 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบการต่อลงดินของอุปกรณ์ในลานไก 115 เควี เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2558 วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาด ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2558 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ ศูนย์บริการลูกค้า ที่ กฟอ.พนมสารคาม วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายพัสดุรอง กลุ่มอุปกรณ์โลหะยึดโยง เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2558 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งคอนเหล็กเคลือบฉนวน เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2559   ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2559   ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายลวดอลูมิเนียม ขนาดต่าง จำนวน 3 รายการ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2558   ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเครื่องวัดฮาร์โมนิก เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2558   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด