สัญญาอื่นๆ
สัญญาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี 2564 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนการงดจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้า วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ระบบ 22 เควี เชื่อมต่อ ถนนราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ระบบ 22 เควี วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างหลังคาคลุมลานพัสดุ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ Front office วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานตัด-ติดกลับมิตอร์ ปี 2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าประจำปี 2561 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย 22 เควี วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาเดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาด วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย 22 เควี วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด