ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผมมีสิทธิ์ไหมครับ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ผมเชื่อว่ายังมีประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ทราบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในลักษณะว่า ให้ประชาชนใช้สิทธฺ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ดุลพินิจ แล้วคำว่า ประชาชนหมายถึงเฉพาะคนธรรมดาทั่วไป เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อะไรอย่างนั้นหรือเปล่า ... อ่านต่อ
ผมผิด แต่ก็ยังอยากรู้ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ฯ เพื่อปกป้องสิทธฺของตน และหน่วยงานแสดงความโปร่งใสในการพิจารณาความผิดของผู้ขอ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา ... อ่านต่อ
บ้านผมจะพังไหม วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่องนี้ดีมากครับ เป็นสิทธิของเราที่จะได้รู้ข้อมูลจากหมู่บ้านจัดสรร ที่เราต้องจ่ายค่าบ้านไปโดยที่ไม่สามารถรู้ได้ว่ามั่นคงแข็งแรงแค่ไหน คิดแต่ว่าเป็นข้อมูลของเขา ไปขอไม่ได้ มีหน้าที่จ่ายอย่างเดียว ... อ่านต่อ
น้ำตาลไม่หวาน วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่องนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่ประชาชนขอข้อมูลข่าวสาร เมื่อได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพและเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนของตัวเอง เรียกว่าใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์ ... อ่านต่อ
ขอติดค้างไว้ก่อน วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจริงๆ ที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ดูเรื่องจริงเรื่องนี้กัน ... อ่านต่อ
ขอไปใช้ในศาล วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ระยะนี้เรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์หลายเรื่อง ทั้งที่เกิดที่โรงพยาบาลและที่ไปเปิดคลินิกเอง มาดูเรื่องนี้ว่าขอข้อมูลไปหลายรายการแล้ว โรงพยาบาลจะเปิดเผยอะไรให้ได้บ้าง ... อ่านต่อ
ขอเงินคืน วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลาดูข่าวทางสื่อแล้วมีข่าวเจ้าหน้าที่ไปยึดทรัพย์ในคดีต่างๆ เรารู้อะไรเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถูกยึดทรัพย์และกระบวนการไหม อ่านเรื่องนี้ไว้ประกอบครับ ต่อไปจะได้ดูข่าวแบบได้ความรู้ด้วย ... อ่านต่อ
ไม่น่าทำเลย วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ใครที่ชอบส่งข้อความในไลน์กลุ่มให้เพื่อนที่ทำงาน เพื่อนกลุ่มอบรมเรียนรุ่นเดียวกัน ดูเรื่องนี้ครับ ... อ่านต่อ
ให้เท่านี้ พอนะ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้อุทธรณ์ต้องการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน แต่ใช้วิธีการผิด คือไม่ร้องเรียนต่อหน่วยงาน แต่ไปขอข้อมูลข่าวสารที่น่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล จึงได้รับการปฏิเสธ ... อ่านต่อ
อาหารกลางวันของหนู วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จัดซื้อจัดจ้างเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่เป็นข่าวอยู่เรื่อยในระยะนี้ เพราะเป็นเรื่องปากท้องของลูกหลานแต่จะโปร่งใสหรือไม่ ก็ว่ากันไป ... อ่านต่อ
เขาพูดว่าอย่างไร วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีผู้ร้องเรียนหน่วยงานต่าง ๆ แล้วก็ไม่หยุดที่จะไปหาหลักฐานเพิ่มเติม และต้องการทราบว่า พยานให้การต่อพนักงานสอบสวนว่าอย่างไร คำให้การนี้ให้ได้หรือไม่ ไปสถานีตำรวจกับผมครับ ... อ่านต่อ
ไม่เกี่ยวข้อง แต่น้องอยากรู้ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นเรื่องที่หน่วยงานองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นหารือเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ไปที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งเรามีคณะอนุกรรมการเฉพาะด้านพร้อมให้คำหารือ ... อ่านต่อ
น้ำตาล เดอะซีรี่ส์ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นเรื่องที่กลุ่มตัวแทนชุมชนใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อปกป้องดูแลสภาพชุมชนของตนเอง ว่าจะได้รับสารเคมี หรือมลภาวะจากการประกอบกิจการหรือไม่ อย่างไร ... อ่านต่อ
เรื่องหมู ๆ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นเรื่องของการทำมาหาเลี้ยงชีพ แต่บังเอิญไปส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้านจนเหลือจะทน ก็เลยถูกร้องเรียนทั้งหนังสือและทางโซเชียล แทบไม่มีที่ยืน ทำอย่างไรดี ... อ่านต่อ
ขอตรวจสอบการใช้จ่ายเงินหน่อย วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นเรื่องการขอตรวจสอบงบประมาณการเงินในการจัดฝึกอบรมให้กับเด็กสายกฎหมาย ซึ่งแต่ละปีมีจำนวนมาก หน่วยงานนี้ไม่ใช่กระทรวง กรม หรือท้องถิ่น แล้วพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เข้าไปดูแลได้ไหม ... อ่านต่อ
เข้าใจผิด วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หน่วยงานเข้าใจว่าต้องเป้นคำสั่งศาลอย่างเดียว จึงจะให้เอกสารได้ แต่หน่วยงานก็เข้าใจวิธีปฏิบัติราชการต่อประชาชนเป็นอย่างดี มีหนังสือแจ้งตอบโดยเร็ว ประชาชนไม่ต้องรอนาน ... อ่านต่อ
ลูกผมเรียนเก่ง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 เรื่องนี้คุณพ่อมีข้อสงสัยอยากดูข้อสอบและกระดาษคำตอบของลูกชายที่การสอบผ่านไปแล้วแต่โรงเรียนแจ้งว่าไม่พบเอกสารที่ขอ เนื่องจากได้ทำกิจกรรม 5 ส. เอ๊ะ! แล้วตกลง 5 ส. นี่ดีหรือไม่ ผู้ปกครองยังมีโอกาสได้เอกสารที่ขอหรือไม่ ... อ่านต่อ
อยากรู้คะแนนของซ้องปีบ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 มาดูเรื่องโอกาสความก้าวหน้าของข้าราชการกันบ้างครับ หากไม่ได้เลื่อนตำแหน่งแล้วยังติดใจสงสัย ขอดูคะแนนของผู้สมัครคัดเลือกทั้งหมด อย่างนี้ได้ไหมครับ ... อ่านต่อ
งานใหญ่ คุมให้ดีนะ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ขอเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างอีกเรื่อง เพราะใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว หน่วยงานอาจเร่งเทงบประมาณที่เหลือให้ได้ตามเป้า จนหลุดเรื่องระเบียบและมีปัญหาในภายหลังก็ได้ ... อ่านต่อ
ขอดูคะแนนโหวตให้ออก วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 เรื่องนี้มีข้อเท็จจริงว่ามีปัญหาจากการปฏิบัติงานร่วมกัน จนต้องพ้นสภาพไป แล้วกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ช่วยได้มากน้อยแค่ไหน ไปดูกัน ... อ่านต่อ
ขอส่งรายงานการดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขอหลักฐานการกาบัตร วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เพิ่งผ่านการเลือกตั้งไปใหม่ๆ ในสภายังมีเสียงเรื่องความไม่เหมาะสมและขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ นั่นเป็นเรื่องของสนามใหญ่ แล้วการเลือกตั้งในสนามเล็ก จะมีบรรยากาศแบบเดียวกันหรือไม่ ... อ่านต่อ
เขาพูดว่าอย่างไร วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีผู้ร้องเรียนหน่วยงานต่างๆ แล้วก็ไม่หยุดที่จะไปหาหลักฐานเพิ่มเติม และต้องการทราบว่า พยานให้การต่อพนักงานสอบสวนว่าอย่างไร คำให้การนี้ให้ได้หรือไม่ ไปสถานีตำรวจกับผมครับ ... อ่านต่อ
เศร้าจังพี่ ดีไม่พอ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เรื่องนี้ผู้อุทธรณ์ไม่ผ่านการพิจารณาเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น แต่เมื่อรู้ว่ามีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการแล้ว จะใช้สิทธิตามกฎหมายนี้แก้ข้อสงสัยของตนเองได้อย่างไร ... อ่านต่อ
อยากรู้ผลงบการเงิน วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 อ่านเลยครับเรื่องนี้ จะได้ทราบว่าประชาชนทั่วไป เขามีสิทธิรับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานใหญ่ๆ ได้ ชนิดที่เรียกว่าเดินเกาะหลังท่านเลย ... อ่านต่อ
ผมทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนยังไง วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นเรื่องที่ผู้ทำความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านแล้วถูกร้องเรียน ใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขอข้อมูลเรื่องที่ถูกร้องเรียน จะได้หรือไม่ ... อ่านต่อ
เวชระเบียน=ค่าทดแทน วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เลขที่คำวินิจฉัยเรื่องนี้เป็นเลขลงตัวพอดี ประกอบกับเนื้อหาของเรื่องจูงใจให้เขียนก็เลยเลือกมาฝากถึงคุณหมอ ... อ่านต่อ
แอบดักฟัง วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 การแอบติดตั้งเครื่องดักฟังคนคุยกัน ไม่ได้มีแค่ในหนังแนว FBI หรือ CIA เท่านั้น มหาวิทยาลัยบ้านเราก็มีด้วย ไปดูเรื่องนี้กัน ... อ่านต่อ
รอชี้แจง แต่ขาดเอกสาร วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เรื่องนี้ใช้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของตัวเองที่อาจเกิดการผิดพราดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ ช่วยได้แค่ไหน ไปดูกัน ... อ่านต่อ
ไม่ให้หรือไม่มี วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประชาชนมีหนังสือไปขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ ตอนแรกตอบว่าไม่ให้ ต่อมาตอบว่าไม่มี แล้วผู้ขอจะไปต่ออย่างไร มีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นหรือไม่ ไปเป็นกำลังใจให้แกหน่อย ... อ่านต่อ
ท้องถิ่นขอข้อมูลจากธนาคารได้ไหม วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 หน่วยงานของรัฐให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรไปแล้ว แต่อยู่ๆ ก็ไม่ไปทำงานหายไปพร้อมเงินและผู้ค้ำประกัน ก็เลยตามหาหลักฐานที่ธนาคาร ธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลให้ได้หรือไม่ ... อ่านต่อ
เปลี่ยนประตูใหม่เถอะ! วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านกระทบกระทั่งกันในชีวิตประจำวัน แล้วก็ใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิแค่ไหน ไปดูกัน ... อ่านต่อ
เผามาก ก็เดือดร้อนมาก วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ชาวบ้านเขาสงสัยว่า มีการเพิ่มพื้นที่บ่อขยะเพิ่มขึ้นจากเดิม บริษัทกำจัดขยะก็มีเพิ่มขึ้น ได้ขออนุญาตหรือไม่ แล้วจะอยู่กันอย่างไร จึงขอข้อมูลข่าวสารอย่างนี้ครับ ... อ่านต่อ
เงินร้อยล้าน ขอตรวจสอบหน่อย วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่องนี้ผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ขอข้อมูลข่าวสารเพื่อต้องการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการพิจารณาจัดจ้างของหน่วยงาน ที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายบริษัท เขาจะขอเอกสารได้ทุกอย่างหรือไม่ ... อ่านต่อ
สขร. ช่วยทีครับ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถ้าเราได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง ที่นอกจากเสียงดังแล้ว ยังสร้างติดกับเรา ต่อไปจะเดือดร้อนมากขึ้นไหม พอขอดูเรื่องการขออนุญาตก็ไม่ให้ เรามีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นหรือไม่ ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนมีนาคม) วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 1. บทความเรื่อง ตึกสูงหลังนี้ ปลอดภัยครับ 2. บทความเรื่อง คอนโดนี้ น่าจะสร้างไม่ถูกต้อง 3. บทความเรื่อง ไปไหนมาไหน ไม่ใช่ความลับ 4. บทความเรื่อง อยากศึกษาเรื่องขยะ 5. บทความเรื่อง สำคัญแค่ไหน ถึงเปิดไม่ได้ ... อ่านต่อ
แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ... อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น "สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 
อยากเก็บเรื่องของตัวเอง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 วันนี้พาท่านผู้อ่านเข้าโรงพยาบาลครับ สังเกตจากข่าวประจำวันให้ดีๆ เวลามีเรื่องคดีเรื่องใหญ่ๆ จะมีกรณีของการขอผลการตรวจรักษาหรือเวชระเบียนของผู้เสียหายจากโรงพยาบาล เพื่อไปใช้พิสูจน์เป็นหลักฐานประกอบคดี แต่เรื่องนี้น่าจะขอเก็บเป็นที่ระลึก ... อ่านต่อ
ผมเข้าบ้านไม่ได้ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นเรื่องที่เขาขอสำเนาหนังสือที่ ตำรวจภูธรจังหวัด ส่งไปสถานีตำรวจอีกแห่งหนึ่ง แล้วได้รับการปฏิเสธ กรรมการวินิจฉัยฯ มีคำวินิจฉัยว่าให้เปิดเผย ไม่เป็นไรครับ หลายท่านอาจจะไม่ได้เห็นเรื่องนั้น มาดูใหม่ ... อ่านต่อ
เรื่องเกิดจากขยะ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พนักงานของเทศบาลรับเงินค่าเก็บขยะไปแล้ว ไม่นำเงินส่งนานถึง 4 ปีงบประมาณ เป็นเรื่องผิดระเบียบราชการ แต่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ไม่เกี่ยวด้วยตรงนั้น ทุกคนมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อไปใช้คุ้มครองสิทธิของตัวเองได้ ... อ่านต่อ
ไม่ต้องปิดหรอกครับ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เดี๋ยวนี้หากจะส่งของรับพัสดุหรืออะไรก็แล้วแต่ในเรื่องไปรษณีย์ เราไม่ต้องไปติดต่อที่สำนักงานไปรษณีย์แล้วเพราะมีตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งจาการิษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทำให้เราสะดวกมากขึ้น แต่ก็มีกรณีของเสียหาย สูญหาย ถูกเปิด ใครรับผิดชอบ เรื่องนี้ขอข้อมูลข่าวสารอะไรบ้าง ... อ่านต่อ
ไปสร้างที่อื่นเถอะ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลามีเรื่องอุทธรณ์เกี่ยวกับการที่ประชาชนใช้สิทธฺเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการในการดูแลท้องถิ่นชุมชนของตนเอง ดีกว่าไม่พูดวันนี้แล้วไปรับผลกระทบวันหน้า ก็เลยรีบบอกเล่าให้ฟังเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่น ... อ่านต่อ
นึกว่าให้ไปเซนต์ชื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ระยะนี้มีเรื่องเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมบ่อยๆ ดูสาเหตุแล้วอาจจะไม่สนุก แต่ขอให้ดูอย่างได้ความรู้ครับ เช่นเรื่องนี้ ... อ่านต่อ
ทำบุญค่าไฟฟ้า วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่องนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่ประชาชนขอข้อมูลข่าวสารในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ใช่ร้องเรียนห้ามพระตีระฆัง ดีกว่ากันมากเลย ไปเข้าวัดกันครับ ... อ่านต่อ
โดนร้อง เพราะไปเผาศพ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เมื่อท่านเป็นข้าราชการแล้ว ตามระเบียบเวลาของท่านคือ 08.30 - 16.30 น. ทีนี้ ท่านจะใช้ช่วงเวลานี้ออกนอกพื้นที่ไปทำอะไรตามใจได้หรือไม่ ไปอ่านเรื่องนี้ ... อ่านต่อ
ปีหน้าผมจะไปติว วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นเรื่องการสอบ ไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้าทำงาน สอบเลื่อนระดับ สอบเข้าอบรม การเปิดเผยคะแนนก็เป็นแนวเดียวกัน ขอดูเพื่อนำไปพัฒนาตนเองต่อไป ... อ่านต่อ
ใครมีสิทธิ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นาย ก. นางสาว ช. ไปขอข้อมูลข่าวสารแล้วหน่วยงานปฏิเสธ ก็ไปใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ท่านก็พิจารณาให้เปิดเผยบ้าง ให้ยกอุธรณ์บ้าง วันนี้มีเรื่องที่อยากให้หน่วยงานของรัฐได้เข้าใจอีกมุมหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ... อ่านต่อ
ขอไปทำอะไร วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีเรื่องเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างครับ แต่เป็นกรณีร้องเรียนจริงๆ กับการปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ยังไม่ถูกต้องกับเหตุผลตามข้อกฎหมาย ... อ่านต่อ
กรรมการวินิจฉัยฯ ไม่เกี่ยว วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องประชาชนขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่ยื่นเสนอราคา ขอจากหน่วยงาน เมื่อมีการปฏิเสธไม่เปิดเผย กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารก็เข้าไปให้ดู แล้วเรื่องนี้กรรมการวินิจฉัยฯ ช่วยได้ไหม? ... อ่านต่อ
ผมอยากได้ทั้งหมด วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่องการถูกตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง หรือดำเนินการทางวินัยของหน่วยงานของรัฐมีบ่อยๆ ครับ บางครั้งหน่วยงานเดียวถูกสอบหลายคน หลายคำวินิจฉัยเลยครับ มาดูว่าเรื่องการสอบสวนสอบข้อเท็จจริงนี้ อะไรบ้างที่เปิดเผยได้ ... อ่านต่อ
รอไปก่อนนะ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นเรื่องหน่วยงานหนึ่งหารือการปฏิบัติไปอีกหน่วยงานหนึ่ง เรื่องของเรื่องคนขอก็เลยต้องรอ ป่านนี้ตอบกลับไปหรือยังก็ไม่ทราบ แต่การรอก็มีระยะเวลา ไว้อ่านตอนท้าย ... อ่านต่อ
กระดาษแผ่นเดียว ให้เถอะครับ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ผมเลยตามเรื่องจากหน่วยงานอื่นครับ หลังจากส่งหนังสือตัวจริงไปล่วงหน้าสามสัปดาห์ เจ้าหน้าที่ค้นเรื่องไม่พบครับ แต่พอส่งสำเนาไปให้ก็ตามเรื่องให้ได้ เหมือนเรื่องนี้เลยครับ ... อ่านต่อ
ขอผมพูดบ้าง วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นเรื่องที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน และช่วยกันดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการ ในส่วนของผู้ประกอบการก็ต้องการชี้แจง เรื่องลักษณะนี้เกิดขึ้นในหลายๆ จังหวัด ... อ่านต่อ
เรื่องอย่างนี้ ต้องเปิด วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานผู้ครอบครองข้อมูลนั้นครับ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพียงพิจารณาว่าเปิดเผยได้หรือไม่ เดี๋ยวท่านจะเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าคณะกรรมการวินิจฉัยฯ เป็นผู้ส่งเอกสารให้ผู้ขอไปอ่านกัน ... อ่านต่อ
หาคนรับผิดชอบ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นกรณีรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดอุบัติเหตุบนถนนกับรถของประชาชน หน่วยงานของรัฐจะใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารของราชการได้หรือไม่ เรื่องนี้อ่านสนุกและได้รับความรู้ ... อ่านต่อ
หนูกินไม่อิ่ม วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 การทุจริตในบ้านเรามีหลายเรื่องครับที่ถูกเปิดเผยโดยบุคคลภายนอกที่สังเกตเห็นความผิดปกติ เช่น มีคลิปให้เด็กอนุบสลรับประทานขนมจีนคลุกกับน้ำปลา หรือแกงส้ม เด็กรับประทานไม่ได้ก็ต้องไปซื้อขนมหรืออาหารที่ทำขาย แต่ผู้ที่ถูกร้องเรียนก็ยังมีโอกาสขอสำเนาข้อมูลข่าวสารไปพิสูจน์ตัวเอง ... อ่านต่อ
จัดแล้วได้อะไร วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่องที่หน่วยงานของรัฐจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของตนเองหรือหนาวยงานท้องถิ่นจัดให้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชน เมื่อมีผู้ขอข้อมูลข่าวสาร เราจะเปิดเผยอะไรได้บ้าง ดูเรื่องนี้ครับ ปล้วตอนท้ายผมมีอะไรจะบอก ... อ่านต่อ
อย่างนี้ ก็มีด้วย วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ทั้งความเป็นมาและมุมมอง ตอนแรกดูเหมือนหน่วยงานกำชับแน่นหนาว่าไม่ให้เปิดเผยเอกสาร แต่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท่านมองว่าอย่างไร ... อ่านต่อ
ขอตรวจสอบหน่อยครับ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นเรื่องที่ชาวบ้านในหมู่บ้านมีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย เมื่อได้ตัวแทนแล้วก็ขอตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นกันก่อน ก็เชื่อว่าเมื่อได้รับเลือกเป็นตัวแทนหมู่บ้านแล้ว ชาวบ้านคงติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ... อ่านต่อ
ถูกพระร้องเรียนค่ะ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เคยมีข่าวบ่อยๆ ทางสื่อว่า พระถูกชาวบ้านร้องเรียน บางแห่งถึงขั้นนิมนต์ไปอยู่วัดอื่น เรื่องนี้ข้าราชการสาวถูกพระร้องเรียนบ้าง ด้วยเรื่องอะไร กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ ไปเกี่ยวอย่างไร ไปอ่านกันครับ ... อ่านต่อ
แค่ซ่อมรถ ผิดตรงไหน วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่องนี้ผู้อุทธรณ์ส่งรถของราชการไปซ่อมตรวจสภาพ เพียงแต่เปลี่ยนจากร้านหนึ่งเป็นอีกบริษัทหนึ่ง ถึงขั้นถูกฟ้องดำเนินคดีอาญา จึงขอสำเนาเอกสารไปเตรียมสู้คดี ... อ่านต่อ
ช่วยเหลือกันนี่นา! วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิขอสำเนาเอกสารเพื่อไปพิสูจน์สิทธิความเป็นเจ้าของบ้านได้อีกเรื่องหนึ่งครับ หรือเป็นเอกสารอื่นก็อาจพอใช้เทียบเคียงเป็นแนวได้ ... อ่านต่อ
บริษัทกำจัดหนี้ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวครับสำหรับเรื่องที่ไปกู้เงินเขามาแล้ว ถูกติดตามทวงหนี้แบบดุๆ จบหน่วยงานของรัฐต้องเข้าไปดูว่าขอบเขตการทวงหนี้ของคุณมีได้แค่ไหน ต้องใช้รูปแบบใด และข้อมูลองค์กรบริษัททวงหนี้ ประชาชนทั่วไปจะรู้ได้หรือไม่ ... อ่านต่อ
ผมทำถูกต้องแล้วครับ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่องนี้ใครที่ได้รับคำสั้งให้เป็นกรรมการในเรื่องใดก็ตาม ท่านต้องศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการที่มีในเรื่องนั้นให้รอบคอบ ครบถ้วนนะครับ ... อ่านต่อ
รู้สิทธิของตัวเอง วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่องนี้ประชาชนใช้สิทธิการมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น ตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นตามสิทธิที่มีตามรัฐธรมมนูญเลยครับ โดยอาศัยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีขั้นตอนอย่างไร ดูเรื่องนี้ครับ ... อ่านต่อ
อยากไป แต่ไม่ได้ไป วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่องการโยกย้ายของข้าราชการในเดือนนี้ก็คงจบลงตัวไปแล้ว แต่ก็มีบางท่านที่ไม่ได้อย่างที่คิดเมื่อผลออกมาก็เลยอยากทราบว่าขอไปแล้วไม่ได้ไป เป็นเพราะเหตุใด ... อ่านต่อ
ทำเอาตกใจ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เกือบได้เรื่องแล้วไง อยู่ดีๆ มีคนไปแจ้งเบาะแสว่าสาวคนนี้ค้ายาเสพติด มีของกลางเป็นเงิน แต่ไม่มีหลักฐานเป็นยาเสพติด กว่าจะจบเรื่องได้ สะเทือนไต ... อ่านต่อ
ทำไมถนนวุ่นวายจัง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 เคยสังเกตไหนครับว่าการเดินทางไปทำงานของท่านการจราจรติดขัดมาก และเขาจัดเส้นทางการเดินรถอย่างไร ทำไมไม่จัดอย่างนั้น? เส้นนี้น่าจะเป็นอย่างนี้? อย่างที่เราคิด อ่านเรื่องนี้ครับ ... อ่านต่อ
อยากรู้ความเป็นอยู่ของท่าน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 ผู้อุทธรณ์ท่านนี้ต้องการทราบว่าบรรดาคณะกรรมการต่างๆ ที่ตั้งขึ้นมาท่านทำงานกันอย่างไร ค่าตอบแทนคุ้มค่าเหนื่อยหรือไม่ โดยเฉพาะคณะกรรมการชุดนี้ ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลยอยากรู้ ... อ่านต่อ
ร้องเรียนได้ ไม่ต้องกลัว วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่องนี้ดีมากๆ ครับ ประชาชนจะได้รู้ว่าถ้าจะมีส่วนร่วมการดูแลชุมชน และถ้าตนเองเดือดร้อนก็ไม่ต้องนิ่งเฉยอยู่ จะทำอย่างไร จะเกิดอันตราย หรือเป็นการสร้างศัตรูหรือไม่ ดูเรื่องนี้และส่งต่อเลยครับ ... อ่านต่อ
ตรวจกันบ้างหรือเปล่า วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่องนี้เป็นเรื่องการใช้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในฐานะผู้บริโภค ในการตรวจสอบผู้ประกอบการและหน่วยงานของรัฐไปพร้อมกัน เพื่อสุขอนามัยของตนเองและชุมชน ... อ่านต่อ
เกือบไม่ได้บำนาญ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 เดือนนี้ก็เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณแล้วครับ หลายท่านก็เตรียมเกษียณอายุราชการ แล้วเพราะเหตุอะไร จึงจะไม่ได้รับบำนาญ ขอให้อ่านเรื่องนี้ครับ ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด