ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าด้วยโปรแกรม INSx วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบันไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 
จ้างเหมางานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารสำนักงานฯ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมา งานปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย 22 เควี วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างเหมา งานปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย 22 เควี วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด