ประกาศประกวดราคาการซื้อพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศและฐานข้อมูล (Cyber Security) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด