ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด