ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาเดือนสิงหาคม 2565 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาเดือนสิงหาคม 2565 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาเดือนกรกฎาคม 2565 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาเดือนกรกฎาคม 2565 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนมิถุนายน 2565 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ ของ กฟอ.เบตง (เสาคอนกรีต 12.20 เมตร) วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
แผนจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ ของ กฟอ.เบตง (เสาคอนกรีต 12.20 เมตร) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาเดือนพฤษภาคม 2565 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนพฤษภาคม 2565 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนเมษายน 2565 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาเดือนเมษายน 2565 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนมีนาคม 2565 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาเดือนมีนาคม 2565 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาเดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา เดือนมกราคม 2565 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
จัดซื้อล่อฟ้า จำนวน 3 รายการ ของ กฟอ.เบตง วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนธันวาคม 2564 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาเดือนธันวาคม 2564 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนพฤศจิกายน 2564 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาเดือนพฤศจิกายน 2564 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนตุลาคม 2564 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานและคลังพัสดุ (กม.7) กฟอ.เบตง ประจำปี 2565 จำนวน 4 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แผนการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานและคลังพัสดุ (กม.7) กฟอ.เบตง ประจำปี 2565 จำนวน 4 คน วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA (TR.,100 KVA,3P,33-0.416/0.24 KV,DYN11,SC) รหัสพัสดุ 1-05-001-0139 จำนวน 5 เครื่อง ของ กฟอ.เบตง วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนกันยายน 2564 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 5 รายการของ กฟอ.เบตง วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนสิงหาคม 2564 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 5 รายการ ของ กฟอ.เบตง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 kVA ,single-phase tranformer,19000-480/240V, withstand short-circuit (รหัสพัสดุ 1-05-000-0206) จำนวน 16 เครื่อง ของ กฟอ.เบตง วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนกรกฎาคม 2564 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนมิถุนายน 2564 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 kVA ,single-phase tranformer,19000-480/240V, withstand short-circuit (รหัสพัสดุ 1-05-000-0206) จำนวน 16 เครื่อง ของ กฟอ.เบตง (ยกเลิก) วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 kVA ,single-phase tranformer,19000-480/240V, withstand short-circuit (รหัสพัสดุ 1-05-000-0206) จำนวน 16 เครื่อง ของ กฟอ.เบตง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนพฤษภาคม 2564 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาเดือนพฤษภาคม 2564 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนเมษายน 2564 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาเดือนเมษายน 2564 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนมีนาคม 2564 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 
จ้างรื้อถอนอาคารคลังพัสดุฯ และก่อสร้างคลังโปร่งเก็บพัสดุ ขนาด 10x20 เมตร ของ กฟอ.เบตง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ ของ กฟอ.เบตง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ ของ กฟอ.เบตง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนมกราคม 2564 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาเดือนมกราคม 2564 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนธันวาคม 2563 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน ,คลังพัสดุ (กม.7) และสถานีไฟฟ้ายุพราชันย์ ประจำปี 2564 ของ กฟอ.เบตง วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แผนการจัดจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน ,คลังพัสดุ (กม.7) และสถานีไฟฟ้ายุพราชันย์ ประจำปี 2564 ของ กฟอ.เบตง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนตุลาคม 2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนกันยายน 2563 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาเดือนกันยายน 2563 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน จำนวน 4 รายการ ของ กฟอ.เบตง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน จำนวน 4 รายการ ของ กฟอ.เบตง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จัดซื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x50 ต.มม. จำนวน 7,000 เมตร ของ กฟอ.เบตง วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 จัดซื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x50 ต.มม. จำนวน 7,000 เมตร ของ กฟอ.เบตง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนมิถุนายน 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศจัดซื้อชุดคอนฉนวน ชนิด Fiberglass Reinforced Polymer (FRP) ความยาว 1,700 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 200 ชุด ของกฟอ.เบตง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อประจำปี 2563 จัดซื้อชุดคอนฉนวน ชนิด Fiberglass Reinforced Polymer (FRP) ความยาว 1,700 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 200 ชุด ของกฟอ.เบตง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนเมษายน 2563 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนมีนาคม 2563 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาเดือนมีนาคม 2563 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนมกราคม 2563 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาเดือนมกราคม 2563 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนธันวาคม 2562 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2563 ของ กฟอ.เบตง (รอบที่ 2) วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน ,คลังพัสดุ (กม.7),และสถานีไฟฟ้ายุพราชันย์ ประจำปี 2563 ของ กฟอ.เบตง วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2563 ของ กฟอ.เบตง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนการจัดจ้างประจำปี 2563 โครงการจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน,คลังพัสดุ (กม.7) และสถานีไฟฟ้ายุพราชันย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนการจัดจ้างประจำปี 2563 โครงการจ้างเหมาบุคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาเดือนพฤษจิกายน วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาตั้งแต่ 1 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาตั้งแต่ 1 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 -31 กรกฎาคม 2562 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 -31 กรกฎาคม 2562 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาตั้งแต่ 1มกราคม 2562 -30 มิถุนายน 2562 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 3 รายการ ของ กฟอ.เบตง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค พร้อมผนังกั้นดิน คสล. ความสูง 0.90 เมตร ระยะทาง 70 เมตร และก่อสร้างถนน-ลาน คสล. พื้นที่ 240 ตารางเมตร บริเวณคลังพัสดุ (กม.7) ตำบล ตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 พฤษภาคม 2562 ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 
จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน คลังพัสดุ กม.7 และ สถานีไฟฟ้ายุพราชันย์ ประจำปี 2562 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2562 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง ที่ จต.บต.(บห.) 1109 / 2559 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรื่อง ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2560 (งานงดจ่ายไฟ กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า) ในพื้นที่ความรับผิดชอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเบตง จำนวน 2 พื้นที่ ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง ที่ จต.บต.(บห.) 1107 / 2559 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรื่อง ประกาศจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง, คลังพัสดุ กม.7 ประจำปี 2560 ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องน้ำชาย – หญิง ของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) อำเภอเบตง วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาเดือนธันวาคม 2564  
... อ่านทั้งหมด