ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ปี 2562 เป็นต้นไป ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในหมวดประกาศผลผู้ชนะ ม.9(8) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ปี 2562 เป็นต้นไป ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในหมวดประกาศผลผู้ชนะ ม.9(8) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ปี 2562 เป็นต้นไป ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในหมวดประกาศผลผู้ชนะ ม.9(8) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ปี 2562 เป็นต้นไป ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในหมวดประกาศผลผู้ชนะ ม.9(8) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศผลจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ให้ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ประเภทสายทองแดงหุ้มฉนวน 2*6 ต.มม จำนวน 7000 ม จำนวนเงิน 419,440.00 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 183-184 ลว. 8 พฤษภาคม 2562 (08/08/2562) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผลจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ให้ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ประเภทสายทองแดงหุ้มฉนวน 2*6 ต.มม จำนวน 7000 ม จำนวนเงิน 419,440.00 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 183-184 ลว. 8 พฤษภาคม 2562 (08/08/2562) ... อ่านต่อ
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างคอนกรีต งบ คฟม. 2 กฟอ.ปราสาท จำนวน 5 รายการ ประเภทเสา 8 เมตร สมอบก, คอร. จำนวนเงิน 438,100.80 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 169-170 ลว. 24 เมษายน 2562 (24/04/2562) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างคอนกรีต งบ คฟม. 2 กฟอ.ปราสาท จำนวน 5 รายการ ประเภทเสา 8 เมตร สมอบก, คอร. จำนวนเงิน 438,100.80 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 169-170 ลว. 24 เมษายน 2562 (24/04/2562) ... อ่านต่อ
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างคอนกรีต งบ คฟม. 2 กฟจสุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ประเภทเสา 8 เมตร จำนวนเงิน 424,490.40 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 167-168 ลว. 24 เมษายน 2562 (24/04/2562) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างคอนกรีต งบ คฟม. 2 กฟจสุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ประเภทเสา 8 เมตร จำนวนเงิน 424,490.40 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 167-168 ลว. 24 เมษายน 2562 (24/04/2562) ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อพัสดุอุปกรณ์ ผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน ๑ รายการ ประเภท แร็ค ๒๒๐๐ มม จำนวน ๑๒๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อพัสดุอุปกรณ์ ผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน ๑ รายการ ประเภท แร็ค ๒๒๐๐ มม จำนวน ๑๒๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๕๑,๕๑๒.๐๐ จำนวนเงิน ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบทำการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.สุรินทร์ จำนวน ๑๓ รายการ ประเภทอุปกรณ์ฟิวส์แรงต่ำ , แรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบทำการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.สุรินทร์ จำนวน ๑๓ รายการ ประเภทอุปกรณ์ฟิวส์แรงต่ำ , แรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๔,๗๕๓.๑๖ จำนวนเงิน ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน ๑ รายการ ดรอพเอาท์ ฟิวส์คัดเอาท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน ๑ รายการ ดรอพเอาท์ ฟิวส์คัดเอาท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๖๐,๑๐๐.๐๐ จำนวนเงิน ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบผุ้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประเภท ผงเชื่อม หางปลา ชุดสวิตซ์ เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 026/2562 ลว.7 ก.พ. 2562 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบผุ้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประเภท ผงเชื่อม หางปลา ชุดสวิตซ์ เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 026/2562 ลว.7 ก.พ. 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประเภท ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 021-022/2562 ลว.1 ก.พ. 2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประเภท ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 021-022/2562 ลว.1 ก.พ. 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประเภทล้อฟ้าแรงสูง เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 019-020/2562 ลว 1 ก.พ. 2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประเภทล้อฟ้าแรงสูง เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 019-020/2562 ลว 1 ก.พ. 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประเภทอุปกรณ์ เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.)023-024/2562 ลว. 30 มราคม 2562 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประเภทอุปกรณ์ เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.)023-024/2562 ลว. 30 มราคม 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบโครงการ คฟม.2 กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ประเภทสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน 50 ต.มม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 031-032/2562 ลว. 29 มกราคม 2562 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบโครงการ คฟม.2 กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ประเภทสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน 50 ต.มม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 031-032/2562 ลว. 29 มกราคม 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบโครงการ คฟม.2 กฟอ.ปราสาท จำนวน 1 รายการ ประเภทสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน 50 ต.มม เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 029-030/2562 ลว. 29 มกราคม 2562 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบโครงการ คฟม.2 กฟอ.ปราสาท จำนวน 1 รายการ ประเภทสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน 50 ต.มม เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 029-030/2562 ลว. 29 มกราคม 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานเร่งรัดปรับปรุงระบบจำหน่าย(I.BY) จำนวน 2 รายการ ของ กฟจ.สุรินทร์ โดยวิธีเแพาะเจาะจง เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 033-034/2562 ลว. 25 มกราคม 2562 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานเร่งรัดปรับปรุงระบบจำหน่าย(I.BY) จำนวน 2 รายการ ของ กฟจ.สุรินทร์ โดยวิธีเแพาะเจาะจง เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 033-034/2562 ลว. 25 มกราคม 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 015-016/2562 ลว. 16 ม.ค. 2562 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 015-016/2562 ลว. 16 ม.ค. 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานจัดหามิเตอร์และอุปกรณ์สำรองจ่ายงานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ประเภทสายทองแดง เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.)005-006/2562 ลว 15 ม.ค. 2562 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 งานจัดหามิเตอร์และอุปกรณ์สำรองจ่ายงานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ประเภทสายทองแดง เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.)005-006/2562 ลว 15 ม.ค. 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดหามิเตอร์ และอุปกรณ์สำรองจ่าย และงานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์จำนวน 1 รายการ เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 001-002/2562 ลว 15 ม.ค. 2562 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 จัดซื้อจัดหามิเตอร์ และอุปกรณ์สำรองจ่าย และงานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์จำนวน 1 รายการ เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 001-002/2562 ลว 15 ม.ค. 2562 ... อ่านต่อ
สัญญาที่มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง (Update) วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (Update) วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (Update) วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศตกลงราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.)154-155 ลว. 25 พฤาภาคม 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.)120-121 ลว. 7 พฤษภาคม 2561 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้อพัสดุขาดเเคลน งบทำการ กฟอ.ปราสาท เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.)090-091 ลว.26 เมษายน2561 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน งบทำการ กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.)094 ลว. 20 เมษายน 2561 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 
ประกาศตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.)097-098 ลว. 27 เมษายน 2561 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบโครงการ คพจ.1 เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.)078-079 ลว. 5 เมษายน 2561 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.)076-077 ลว. 28 มีนาคม 2561 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณ์ กฟอ.ปราสาท เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.)066-067 ลว. 27 มีนาคม 2561 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณืขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.) 072-073 ลว. 27 มีนาคม 2561 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน งบโครงการ คปจ. สุรินทร์ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.)062-063 ลว. 26 มีนาคม 2561 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณ์ งบโครงการ คขก. สุรินทร์ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.)052-053 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณ์ งานปรับปรังซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ เลขที่ ฉ.3 สร.(คพ.)036-037 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน งบโครงการ คปจ.สุรินทร์ เลขที่ ฉ.3 สร.(คพ.)034-035 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ ฉ.3 สร.(คพ.)032-033 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ ฉ.3 สร.(คพ.)030-031 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ ฉ.3 สร.(คพ.)026-027 ลว. 31 มกราคม 2561 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณ์ สำรองแก้ไฟ เลขที่ ฉ.3 สร.(คพ.)022-023 ลว. 29 มกราคม 2561 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน เลขที่ ฉ.3 สร.(คพ.)020-021 ลว. 26 มกราคม 2561 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ ฉ.3 สร.(คล.)018-019 ลว. 26 มกราคม 2561 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ ฉ.3 สร.(คล.)093 ลว. 18 สิงหาคม 2560 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณืขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ ฉ.3 สร.(คล.)089 ลว. 17 สิงหาคม 2560 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ สร.(คล.)088 ลว. 15 สิงหาคม 2560 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องตัด-ต่อกลับมิเตอร์ เลขที่ ฉ.3ทต.1280/2559 ลว. 11 สิงหาคม 2560 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องตัด-ต่อกลับมิเตอร์ เลขที่ จ.บง.005/2560 ลว. 7 สิงหาคม 2560 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท เลขที่ ฉ.3 สร.(คล.)084 ลว. 1 สิงหาคม 2560 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ ฉ.3 สร.(คล.)85 ลว. 1 สิงหาคม 2560 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ไม่มีผลการ สอบราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ไม่มีผลการ ประกวดราคา ประจำเดือน มกราคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศประกวดราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 4 รายการ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.)ปก.001/2560 ลว. 31 กรกฎาคม 2560 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบโครงการ คฟม. กฟอ.ปราสาท เลขที่ ฉ.3 สร.(คล.)082 ลว. 21 กรกฎาคม 2560 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท เลขที่ ฉ.3 สร.(คล.)081 ลว. 20 กรกฎาคม 2560 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน งบทำการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ ฉ.3 สร. (คล.)080 ลว. 19 กรกฎาคม 2560 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงรา จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลนงานปรับปรุงมิเตอร์ ปี 2560 เลขที่ สร./คล. 076 ลว.30 มิถุนายน 2560 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลง ขนาด 315 เควีเอ 3 เฟส งบผู้ใช้ กฟจ.สุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3/สร.(คล).- 039 ลว. 30 มิถุนายน 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 57 ) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบโครงการ คฟม.กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 5 รายการโดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3/สร.(คล).- 073 ลว .6 มิถุนายน 2560 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์ขาดแคลน งบโครงการ คฟม. กฟจ.สุรินทร์ จำนวนว 1 รายการ เลขที่ สร./คล.074 ลว. 28 มิถุนายน 2560(ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ) วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์ขาดแคลน งบโครงการ คฟม. กฟจ.ปราสาท จำนวนว 1 รายการ เลขที่ สร./คล.075 ลว. 28 มิถุนายน 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ) วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3/สร.(คล).- 077 ลว. 28 มิถุนายน 2560 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์ขาดแคลน งบโครงการ คขก.2 กฟจ.สุรินทร์ จำนวนว 3 รายการ เลขที่ สร./คล.069 ลว. 21 มิถุนายน 2560(ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ) วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 3 รายการ เลขที่ สร./คล.067 ลว. 19 มิถุนายน 2560 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายสถานีสูบน้ำบ้านดงยาง เลขที่ ฉ.3ทต409/2560 ลว. 14 มิถุนายน 2560 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 6 รายการ เลขที่ ฉ.3/สร.(คล).-065 ลว. 14 มิถุนายน 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ) วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ/กส.060/2560 ลว. 12 มิถุนายน 2560 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.062/2560 ลว. 12 มิถุนายน 2560 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.059/2560 ลว. 9 มิถุนายน 2560 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.061/2560 ลว. 9 มิถุนายน 2560 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลงงาน งบผู้ใช้ไฟ ปี 60 กฟจ.สุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา ที่ ฉ.3/สร.(ผคล).- 060 ลว. 30 พฤษภาคม 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ/กส.050/2560 ลว. 1 มิถุนายน 2560 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ/กส.057/2560 ลว. 1 มิถุนายน 2560 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.052/2560 ลว. 17 พ.ค. 60 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ปี 60 กฟจ.สุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา ที่ ฉ.3/สร.(ผคล).- 061 ลว. 1 มิถุนายน 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.056/2560 ลว. 2 มิ.ย. 60 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ไม่มีผลการ สอบราคา ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2560 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบโครงการ คสจ7. กฟอ.สุรินทร์ จำนวน 21 รายการ เลขที่ ฉ.3.สร./คล. 059 ลว. 30 พฤษภาคม 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.044/2560 ลว. 24 เม.ย. 60 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.055/2560 ลว. 29 พฤษภาคม 2560 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบโครงการ คสจ7. กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ สร./คล.058 ลว. 29 พฤษภาคม 2560 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ สร./คล.057 ลว. 23 พฤษภาคม 2560 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ/กส.054/2560 ลว. 25 พฤษภาคม 2560 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย กฟอ.ปราสาท เสา คอร. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 100 ต้น เลขที่ สร./คล.056 ลว. 22 พฤษภาคม 2560 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท เสา คอร. ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 175 ต้น เลขที่ สร./คล.054 ลว. 22 พฤษภาคม 2560 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย กฟจ.สุรินทร์ เสา ขนาด 12 เมตร จำนวน 100 ต้น โดยวิธีตกลงราคา ที่ ฉ.3/สร.(คล).- 051 ลว. 15พฤษภาคม 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 13 ) วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ เสา ขนาด 9 เมจร จำนวน 100 ต้นโดยวิธีตกลงราคา ที่ ฉ.3/สร.(คล).- 052 ลว. 15 พฤษภาคม 2560(ตามแบบ สขร. ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 13 ) วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.051/2560 ลว. 12 พฤษภาคม 2560 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ที่ ฉ.3/สร.(คล).- 050 ลว. 11 พฤษภาคม 2560 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.049/2560 ลว. 9 พ.ค. 60 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ/กส.048/2560 ลว. 3 พฤษภาคม 2560 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณา การขยายเขตระบบไฟฟ้า จำนวน 6 wbs โดย นายสุรัตน์ สนั่นน้ำหนัก เลขที่ จ./กส.046 /2560 ลว. 2 พ.ค. 60 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.047/2560 ลว. 28 เมษายน 2560 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ฉ.3.สร./คล.-047 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 53 ) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.045/2560 ลว. 21 เมษายน 2560 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุขาดแคลน safety stock งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3.สร./(ผคล.). -045 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3.สร./(ผคล.). -044 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 55) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่อง จัดซื้อเคเบิลอากาศ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.044 ลว. 20 เมษายน 2560 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบทำการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 19 รายการโดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3.สร./(ผคล.). -043 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 52 ) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.028/2560 ลว. 21 เม.ย. 60 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.018/2560 ลว. 18 เมษายน 2560 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.014/2560 ลว. 2 ก.พ. 60 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ/กส.026/2560 ลว. 7 เมษายน 2560 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ/กส.039/2560 ลว. 7 เมษายน 2560 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.024/2560 ลว. 7 เมษายน 2560 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ/กส.038/2560 ลว. 7 เมษายน 2560 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.035/2560 ลว. 5 เม.ย. 60 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.037/2560 ลว. 4 เมษายน 2560 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ/กส.034/2560 ลว. 31 มีนาคม 2560 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.033/2560 ลว. 3 เม.ย. 60 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ/กส.038/2560 ลว. 31 มีนาคม 2560 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.031/2560 ลว. 29 มี.ค. 60 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ/กส.032/2560 ลว. 24 มีนาคม 2560 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.030/2560 ลว. 24 มีนาคม 2560 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ/กส.029/2560 ลว. 20 มีนาคม 2560 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เพื่อสำรองจ่ายพัสดุขาดแคลน Safety stock จำนวน 24 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ตามบันทึกที่ เลขที่ ฉ.3/สร. (ผคล.) 034 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.027/2560 ลว. 14 มีนาคม 2560 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.025/2560 ลว. 13 มี.ค. 60 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อล่อฟ้า งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.033 ลว. 7 มีนาคม 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 74 ) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่อง จัดซื้อคอน.คอร.สปัน งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.031 ลว. 6 มีนาคม 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 42 ) วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ จำนวน 18 รายการ เลขที่ สร./คล.030 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 72 ) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ/กส.023/2560 ลว. 27 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลง ขนาด 30เควีเอ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.028 ลว. 27 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 75 ) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.022/2560 ลว. 1 มี.ค. 60 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.021/2560 ลว. 24 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่อง จัดซื้อเสา คอร. งบผู้ใช้ไฟ กฟอ. ปราสาท เลขที่ สร./คล.029 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 42 ) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.020/2560 ลว. 20 ก.พ. 60 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ/กส.020/2560 ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่อง จัดซิ้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 12 รายการ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.027 ลว. 20 กุมพาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 52 ) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อลูกถ้วยยึดโยง แบบ ก. ,ง. งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.026 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา งานจ้างเหมาเอกชน ตัด-ลิดรอนต้นไม้ เขตรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ ฉ.3สร./(ปบ.)002 ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน 120 ต.มม. งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.025 ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 49) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.024 ลว. 15 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 13 ) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่อง จัดซื้อหม้อแปลง ขนาด 100เควีเอ 3เฟส จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่อง จัดซื้อลูกรอกแรงต่ำ ลูกถ้วนยึดโยง งบปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสายแยกย่อย เลขที่ สร./คล.023 ลว. 14 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อกระดาษ Thermal จำนวน 600 ม้วน งบ กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ สร./คล.021 ลว.14 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุคลาดแคลน 22 รายการ งบโครงการ คสจ.7 กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ สร./คล.022 ลว.14 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 63 ) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลนปรับปรับปรุงเพิ่มประสิทธิ์ภาพสายแยกย่อย กฟจ. สุรินทร์ เลขที่ สร./คล.023 ลว. 14 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 65 ) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.019/2560 ลว. 14 ก.พ. 60 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อเสา คอร. 12 เมตร 100 ต้น งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.019 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 41 ) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อ เสา คอร.ขนาด 12 เมตร 100 ต้น งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.020 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 42 ) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา งานจ้างเหมาเอกชน ตัด-ลิดรอนต้นไม้ เขตรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ ฉ.3สร./(ปบ.)001 ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลง ขนาด 50 เควีเอ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.018 ลว. 07 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 22 ) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ/กส.017/2560 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.016/2560 ลว. 6 ก.พ. 60 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ/กส.015/2560 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ไม่มีผลการ สอบราคา ประจำเดือน มกราคม 2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อดรอทเอาท์ฟิวส์คับเอาท์ 22 เควีเอ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.016 ลว.31 มกราคม 2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดครอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 22 เควีเอ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.017 ลว. 31 มกราคม 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 21 ) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อครอฟเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 22 เควี 100 แอมป์ 80 ชุด งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท เลขที่ สร./คล.015 ลว.31 มกราคม 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 33 ) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.013/2560 ลว. 27 มกราคม 2560 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อวัสดุในการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 4 รายการ งบแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เลขที่ สร./คล.013 ลว. 26 มกราคม 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 46 ) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อวัสดุในการแก้กระแสไฟฟ้าจำนวน 11 รายการ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.013 ลว. 26 มกราคม 2560 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์แก้กระแสดไฟฟ้าขัดข้อง งบทำการแก้กระแสไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.013 ลว.26 มกราคม 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 45 ) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลง ขนาด 30เควีเอ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.012 ลว. 25 มกราคม 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 15 ) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อกระดาษ Thermal งบทำการ กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ สร./คล.014 ลว. 25 มกราคม 2560 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ/กส.012/2560 ลว. 24 มกราคม 2560 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้ออุปกรณ์ Safery Stock จำนวน 5 รายการ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.011 ลว.23 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 25 ) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.009/2560 ลว. 20 มกราคม 2560 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อล่อฟ้า 250-500 โวลท์ จำนวน 76ชุด งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.010 ลว. 24 มกราคม 2560 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้ออุปกรณ์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องจำนวน 8 รายการ งบแก้กระแสไฟฟ้า กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ สร./คล.008 ลว. 19 มกราคม 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 24) วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.010/2560 ลว. 23 ม.ค. 60 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดสายอลูมิเนียมเปลือย 50/7 ,หุ้มฉนวน 95 ต.มม. งบแก้กระแสไฟฟ้าขัดของ กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ สร./คล.001 ลว.12 มกราคม 2560 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์จำนวน 13 รายการ งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท เลขที่ สร./คล.007 ลว.17 มกราคม 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 19 ) วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ/กส.008/2560 ลว. 16 มกาคม 2560 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.006/2560 ลว. 13 มกราคม 2560 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.006 ลว. 13 มกราคม 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 17) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อสายอลูมิเนียมเปลือย 50/4 ต.มม. งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.003 ลว.12 มกราคม 2560 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียว งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.002 ลว. 12 มกราคม 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 45 ) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อเคเบิลอากาศ 22 เควีเอ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.004 ลว. 16 มกราคม 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 29 ) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.007/2560 ลว. 16 ม.ค. 60 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ/กส.002/2560 ลว. 9 มกราคม 2560 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ/กส.005/2560 ลว. 6 มกราคม 2560 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.003/2560 ลว. 6 มกราคม 2560 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.004/2560 ลว. 10 ม.ค. 60 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ไม่มีผลการ ประกวดราคา ประจำเดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2559 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.001/2560 ลว. 19 ธันวาคม 2559 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์คลาดแคลน งบผู้ใช้ กฟอ.ปราสาท เลขที่ สร./คล.320 ลว.21 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 25 ) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ศภ.001/2560 ลว.16 ธ.ค.2559 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร งบวาตภัย เลขที่ สร./คล.302 ลว. 14 ธันวาคม 2559 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ฉ3สร.(บป.)005/2559 ลว. 15 ธันวาคม 2559 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลงขนาด 100,250 เควีเอ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.309 ลว. 15 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 24 ) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.308 ลว.14 ธันวาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 22 ) วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้ม งบ คสจ. กฟอ.ปราสาท เลขที่ สร./คล.304 ลว. 14 ธันวาคม 2559 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อ กระดาษ Thermal เลขที่ สร./คล.300 ลว.13 ธันวาคม 2559 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อกระดาษ Thermal เลขที่ สร./คล.297 ลว. 8 ธันวาคม 2559 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลงขนาด 100 เควีเอ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.295 ลว.7 ธันวาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 20 ) วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อครอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.296 ลว. 7 ธันวาคม 2559 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลง 30 เควีเอ งบผู้ใช้ กฟอ.ปรสาท เลขที่ สร./คล.294 ลว. 6 ธันวาคม 2559 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลงขนาด 100 ,160 เควีเอ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.293 ลว.6 ธันวาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 35 ) วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลง 50 เควีเอ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.292 ลว. 2 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 21 ) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ไม่มีผลการ สอบราคา ประจำเดือน มกราคม - พฤศจิกายน 2559 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อสมอบก งบวาตภัย กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ สร./คล.291 ลว. 1 ธันวาคม 2559 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.288 ลว.30 พฤศจิกายน 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่38 ) วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียว งบวาตภัย กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ สร./คล.289 ลว.30 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อยูเคล้มป์สลัก 1 งบ คสจ. เลขที่ สร./คล. 285 ลว. 29 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียว งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.286 ลว.29 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียว งบวาตภัย กฟอ.ปราสาท เลขที่ สร./คล.287 ลว.29 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมางานรักษาความสะอาดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560 เลขที่ ฉ.3สร(บห)5497/2559 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสรุินทร์ ประจำปี 2560 เลขที่ ฉ.3 สร(บห)5496/2559 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อเสา คอร. 8 เมตร งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.284 ลว. 25 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลงขนาด 50, 160 เควีเอ 3 เฟส งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ สร/คล.282 ลว. 22 พฤศจิกายน 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 34 ) วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 8 เมตร งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.280 ลว.22 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 12 เมตร งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.281 ลว.22 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อเสา คอร. ขนาด 8 เมตร งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ กฟอ.ปราสาท เลขที่ สร./คล.277 ลว.16 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดสายอลูมิเนียมตีเกลียว 25 ต.มม. งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท เลขที่ สร./คล.201 ลว.23 สิงหาคม 2559 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.279 ลว.17 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อเคเบิลอากาศอลูมิเนียม งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.275 ลว. 11 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.272 ลว.16 พฤศจิกายน 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 33 ) วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดหม้อแปลงขนาด 50 เควีเอ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.274 ลว. 16 พฤศจิกายน 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 44) วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อ คอน คอร.สปัน งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.276 ลว.16 พฤศจิกายน2559 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อเสา คอร. ขนาด 12 เมตร งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท เลขที่ สร./คล.278 ลว.15 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 8 เมตร งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.277 ลว.16 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อลวดตีตราตะกั่วมิเตอร์,ตะกั่วตีตรามิเตอร์ เลขที่ สร./คล.273 ลว. 16 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์คลาดแคลน งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.270 ลว. 14 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.270 ลว.14 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์คลาดแคลนงานวาตภัย เลขที่ สร./คล.269 ลว.14 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์คลาดแคลน งบโครงการ คปจ. กฟอ.ปราสาท เลขที่ สร./คล.268 ลว. 14 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อไม้แป้น เลขที่ สร./คล.271 ลว. 14 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์คลาดแคลน งบโครงการ คฟม. กฟอ.ปรสาท เลขที่ สร./คล.266 ลว. 11 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพีจีสลักคู่ ,ดรอพเอาท์ งบ คปจ.สุรินทร์ เลขที่ สร./คล.267 ลว. 11 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อสลักเกลียวเอ็ม 16*170 มม. งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.265 ลว.11 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลง 50 เควีเอ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.263 ลว.10 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เลขที่ สร./คล.259 ลว. 7 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์คลาดแคลนปรับปรุงมิเตอร์ เลขที่ สร./คล.264 ลว. 11 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ งบแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ สร./คล.259 ลว.7 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.257 ลว.31 ตุลาคม 2559 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลงขนาด 50 เควีเอ 3 เฟส งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.256 ลว. 28 ตุลาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 31) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อปผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท เลขที่ สร./คล.255 ลว. 27ตุลาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 63) วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อ สมอบก 0.55*.0.55*0.15 งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท เลขที่ สร./คล.254 ลว. 27 ตุลาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 63) วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดเสา คอร. 12 เมตร จำนวน 84 ต้น งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท เลขที่ สร./คล.253 ลว. 26 ตุลาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 4) วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อเคเบิลอากาศ,สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก งบแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ สร./คล.251 ลว.25 ตุลาคม 2559 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. งบ คปจ.กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ สร./คล.252 ลว. 25 ตุลาคม 2559 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลงขนาด 50 เควีเอ 3 เฟส งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.245 ลว.20 ตุลาคม 2559 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 โวลท์ งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท เลขที่ สร./คล.249 ลว.25 ตุลาคม 2559 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อ Safely stock จำนวน 14 รายการ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.248 ลว.21 ตุลาคม 2559 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์คลาดแคลน งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.248 ลว.21 ตุลาคม 2559 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.247 ลว. 20 ตุลาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 63) วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อสมอบก 0.55*0.55*0.15งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท เลขที่ สร./คล.246 ลว. 25 ตุลาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 63) วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุ ลูกลอกแรงต่ำ แบบ ข งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท เลขที่ สร./คล.239 ลว. 27กันยายน 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 48) วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์คลาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท เลขที่ สร./คล.240 ลว. 27 กันยายน 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 47) วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลงขนาด 50 เควีเอ 3 เฟส งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.241 ลว.26 กันยายน 2559 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ระบบจำหน่าย กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ สร./คล.234 ลว.26 กันยายน2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 48) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุคลาดแคลนงบโครงการ คปจ.สุรินทร์ เลขที่ สร./คล.237 ลว.26 กันยายน 2559 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เลขที่ สร./คล.233 ลว. 26 กันยายน 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 47) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์คลาดแคลน งบแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ สร./คล.233 ลว. 26 กันยายน 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 48) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก งบ คฟม. กฟอ.ปราสาท เลขที่ สร./คล.235 ลว. 8 สิงหาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 62 ) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.236 ลว. 26 กันยายน 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 62) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ 3 เฟส งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.232 ลว.16 กันยายน 2559 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.222 ลว.2 กันยายน 2559 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อ สายอลูมิเนียมตีเกลี่ยวหุ้มฉนวน งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท เลขที่ สร./คล.220 ลว. 31 สิงหาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 17) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อ หม้อแปลงขนาด 100 เควีเอ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.207 ลว. 26 สิงหาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 57) วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ ,สวิทต์ควบคุม งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.198 ลว. 26 สิงหาคม 2559 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดลูกถ้วยไลน์โพสท์ 22 เควี งบทำการบำรุงรักษาระบบจำหน่าย กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ สร./คล.197 ลว.23 สิงหาคม 2559 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียว 25 ต.มม. งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปส. เลขที่ สร./คล.200 ลว. 23 สิงหาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 19) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ่้มฉนวน 25 ต.มม. งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท เลขที่ สร./คล.193 ลว.23 สิงหาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 19) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อล้อฟ้า งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท เลขที่ สร./คล.199 ลว.23 สิงหาคม 2559 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวน เลขที่ สร./คล.210 ลว. 23 สิงหาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่9 ) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลง 30 เควีเอ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.196 ลว. 19สิงหาคม 2559 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อ หม้อแปลงขนาด 30 ,50 เควีเอ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.196 ลว. 19สิงหาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 63 ) วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวน งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.195 ลว. 17 สิงหาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 10 ) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ ,ลูกรอกแรงต่ำ งบโครงการ คฟม. กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ สร./คล.179 ลว.2 สิงหาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 43) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้ออุปกรณ์คลาดแคลน งบโครงการ คฟม. กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ สร./คล.179 ลว. 2 สิงหาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 43) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อลูกถ้วนแขวนแบบ ข งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.183 ลว. 2 สิงหาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่44) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อชุดไฟถนน 2-36 วัตต์ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.184 ลว. 2 สิงหาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่46 ) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์คลาดแคลน งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.182 ลว. 2 สิงหาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่52 ) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซืลูกถ้วยไลน์โพสท์ ,ลูกถ้วยแขวน งบปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.187 ลว. 2 สิงหาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่44 ) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลง 50 เควีเอ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.190 ลว. 1 สิงหาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 24 ) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวน เลขที่ สร./คล.189 ลว. 1 สิงหาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 45 ) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.181 ลว. 25กรกฎาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 51 ) วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพสายอลูมิเนียมตีเกลียว งบ คปม.สุรินทร์ เลขที่ สร./คล.176 ลว. 13 กรกฎาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 82 ) วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน งบ คปจ.สุรินทร์ เลขที่ สร./คล.173 ลว. กรกฎาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 83 ) วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน งบ คปจ.สุรินทร์ เลขที่ สร./คล.174 ลว. 12 กรกฎาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 84 ) วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน งบโครงการ กฟอ.ปราสาท เลขที่ สร./คล.175 ลว. 12 กรกฎาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 85 ) วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาติดตั้งคอนสื่อสาร เลขที่ ฉ3สร.(ปบ.)041/2559 ลว. 11 กรกฎาคม 2559 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซืสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน งบ คปจ.สุรินทร์ เลขที่ สร./คล.0171 ลว.6 กรกฎาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่86) วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อสายตีเกลียวหุ้มฉนวน งบ คปจ. กฟอ.ปราสาท เลขที่ สร./คล.170 ลว. 6 กรกฎาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 88 ) วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลงขนาด 100,160 เควีเอ งบผู้ใช้ไฟสุรินทร์ เลขที่ สร./คล.166 ลว. 4 กรกฎาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 91 ) วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลง 30 เควีเอ งบ คปจ. กฟอ.ปราสาท เลขที่ สร./คล.167 ลว. 4 กรกฎาคม 2559 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 92 ) วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ไม่มีผลการ ประกวดราคา ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2559 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงบผู้ใช้ไฟ กฟจสุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ประเภทลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม จำนวนเงิน 452,610.00 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 149-150 ลว. 25 เมษายน 2562  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงบผู้ใช้ไฟ กฟจสุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ประเภทลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม จำนวนเงิน 452,610.00 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 149-150 ลว. 25 เมษายน 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างพัสดุุอุปกรณ์งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ประเภทสายหุ้ม 50 ต.มม จำนวนเงิน 479,360.00 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 135-136 ลว. 3 พฤษภาคม 2562  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างพัสดุุอุปกรณ์งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ประเภทสายหุ้ม 50 ต.มม จำนวนเงิน 479,360.00 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 135-136 ลว. 3 พฤษภาคม 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน 1 รายการ ประเภทสายหุ้ม 50 ต.มม จำนวนเงิน 479,360.00 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 133-134 ลว 3 พฤษภาคม 2562  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน 1 รายการ ประเภทสายหุ้ม 50 ต.มม จำนวนเงิน 479,360.00 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 133-134 ลว 3 พฤษภาคม 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ประเภท ดรอพเอาท์ 22 เควี จำนวนเงิน 216,247.00 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 127-128 ลว. 3 พฤษภาคม 2562  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ประเภท ดรอพเอาท์ 22 เควี จำนวนเงิน 216,247.00 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 127-128 ลว. 3 พฤษภาคม 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ประเภทลูกถ้วยไลน์โพสท์ 22 เควี แบบ 57-2L จำนวนเงิน 391,620.00 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 109-110 ลว. 24 เมษายน 2562  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ประเภทลูกถ้วยไลน์โพสท์ 22 เควี แบบ 57-2L จำนวนเงิน 391,620.00 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 109-110 ลว. 24 เมษายน 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน 1 รายการ ประเภทแร็ค 2*200 มม จำนวนเงิน 151,512.00 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 107-108 ลว. 5 เมษายน 2562  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน 1 รายการ ประเภทแร็ค 2*200 มม จำนวนเงิน 151,512.00 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 107-108 ลว. 5 เมษายน 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน 1 รายการ ประเภท ดรอพเอาท์ จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 460,10.00 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 105-106 ลว. 3 เมษายน 2562  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน 1 รายการ ประเภท ดรอพเอาท์ จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 460,10.00 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 105-106 ลว. 3 เมษายน 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์ งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน 1 รายการ ประเภทลูกถ้วยแขวนแบบ ก. จำนวนเงิน 486,315.00 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 103-104 ลว. 24 เมษายน 2562  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์ งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน 1 รายการ ประเภทลูกถ้วยแขวนแบบ ก. จำนวนเงิน 486,315.00 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 103-104 ลว. 24 เมษายน 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้องบทำการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 13 รายการ ประเภทฟิวส์แรงสูง จำนวนเงิน 144,389.01 เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 099-100 ลว. 5 เมษายน 2562  ประกาศจัดซื้องบทำการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 13 รายการ ประเภทฟิวส์แรงสูง จำนวนเงิน 144,389.01 เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 099-100 ลว. 5 เมษายน 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดงบทำการ แก้กระแสไฟฟ้าขัด กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 2 รายการ ประเภทลูกถ้วยไลน์โพสท์ จำนวน 213,111.90 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 087-088 ลว. 24 เมษายน 2562  ประกาศจัดซื้อจัดงบทำการ แก้กระแสไฟฟ้าขัด กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 2 รายการ ประเภทลูกถ้วยไลน์โพสท์ จำนวน 213,111.90 บาท เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 087-088 ลว. 24 เมษายน 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุงบทำการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ประเภทดรอพท์เอาท์ เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 085-086 ลว. 3 เมษายน 2562  ประกาศจัดซื้อพัสดุงบทำการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ประเภทดรอพท์เอาท์ เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 085-086 ลว. 3 เมษายน 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุ งบโครงการ คพจ.1 กฟจสุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ประเภทลูกถ้วยไลน์โพสท์ เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 1372-1373 ลว. 29 มีนาคม 2562  ประกาศจัดซื้อพัสดุ งบโครงการ คพจ.1 กฟจสุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ประเภทลูกถ้วยไลน์โพสท์ เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 1372-1373 ลว. 29 มีนาคม 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน 1 รายการ ประเภทลูกถ้วยไลน์โพสท์ เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 081-082 ลว. 5 เมษายน 2562  ประกาศจัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน 1 รายการ ประเภทลูกถ้วยไลน์โพสท์ เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 081-082 ลว. 5 เมษายน 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุ Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการประเภทสายหุ้ม 50 ต.มม เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 079-080 ลว. 28 มีนาคม 2562  ประกาศจัดซื้อพัสดุ Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการประเภทสายหุ้ม 50 ต.มม เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 079-080 ลว. 28 มีนาคม 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุ งบทำการปรบปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 2 รายการ ประเภทลูกถ้วยไลน์โพสท์ ลูกถ้วยแขวน เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 077-078 ลว. 3 3 เมษายน 2562  ระกาศจัดซื้อพัสดุ งบทำการปรบปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 2 รายการ ประเภทลูกถ้วยไลน์โพสท์ ลูกถ้วยแขวน เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 077-078 ลว. 3 3 เมษายน 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุงบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 2 รายการ ประเภทลูกถ้วยไลน์โพสท์ ลูกถ้วยเขวน เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 071-072 ลว. 3 เมษายน 2562  ประกาศจัดซื้อพัสดุงบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 2 รายการ ประเภทลูกถ้วยไลน์โพสท์ ลูกถ้วยเขวน เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 071-072 ลว. 3 เมษายน 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน 1 รายการ ประเภทสายอลูมิเนียม เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 069-070 ลว. 27 มีนาคม 2562  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน 1 รายการ ประเภทสายอลูมิเนียม เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 069-070 ลว. 27 มีนาคม 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอุปกรณ์ งบโครงการ คฟม.2 กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 2 รายการ ประเภทลูกถ้วยไลน์โพสท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 066/2562 ลว. 26 มีนาคม 2562  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอุปกรณ์ งบโครงการ คฟม.2 กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 2 รายการ ประเภทลูกถ้วยไลน์โพสท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 066/2562 ลว. 26 มีนาคม 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอุปกรณ์ งบโครงการ คฟม.2 กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.)064/2562 ลว .21 มีนาคม 2562  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอุปกรณ์ งบโครงการ คฟม.2 กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.)064/2562 ลว .21 มีนาคม 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอุปกรณ์ งบโครงการ คฟม.2 กฟอ.ปราสาท จำนวน 1 รายการ ประเภทสายอลูมิเนียม 50 ต.มม เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.)062/2562 ลว 26 มีนาคม 2562  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอุปกรณ์ งบโครงการ คฟม.2 กฟอ.ปราสาท จำนวน 1 รายการ ประเภทสายอลูมิเนียม 50 ต.มม เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.)062/2562 ลว 26 มีนาคม 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์คอนกรีตงบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน 1 รายการ ประเภทเสา 12 เมตร 100 ต้น เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 060 ลว. 13 มีนาคม 2562  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์คอนกรีตงบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน 1 รายการ ประเภทเสา 12 เมตร 100 ต้น เลขที่ฉ.3/สร.(บห.) 060 ลว. 13 มีนาคม 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศผลพิจารณาจัดซื้ออุปกรณ์ Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร๋ ประเภทสายเคเบิลอากาศ เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 054/2562 ลว 15 มีนาคม 2562  ประกาศผลพิจารณาจัดซื้ออุปกรณ์ Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร๋ ประเภทสายเคเบิลอากาศ เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 054/2562 ลว 15 มีนาคม 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ safety Stock งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประเภทสายเคตเบิลอากาศ เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 053-054/2562  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ safety Stock งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประเภทสายเคตเบิลอากาศ เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 053-054/2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน 1 รายการ ประเภท เสา 12 จำนวน 100 ต้น เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 059-060 /2562  จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน 1 รายการ ประเภท เสา 12 จำนวน 100 ต้น เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 059-060 /2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ัอพัสดุสำรอง Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ประเภทเคเบิลอากาศอลูมิเนียม เลขที ฉ.3/สร.(บห.)053-054/2562  จัดซื้ัอพัสดุสำรอง Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ประเภทเคเบิลอากาศอลูมิเนียม เลขที ฉ.3/สร.(บห.)053-054/2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน 1 รายการ ประเภท เสา 12 เมตร เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 050/2562 ลว .27 ก.พ. 2562  จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท จำนวน 1 รายการ ประเภท เสา 12 เมตร เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 050/2562 ลว .27 ก.พ. 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบทำการ ปรับปรุงระบบจำหน่าย จำนวน 1 รายการ ประเภทสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ให้ กฟอ.ศีขรภูมิ เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 048/2562 ลว. 11 มีนาคม 2562  จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบทำการ ปรับปรุงระบบจำหน่าย จำนวน 1 รายการ ประเภทสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ให้ กฟอ.ศีขรภูมิ เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 048/2562 ลว. 11 มีนาคม 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ ประเภทสายอลุมิเนียม เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 046/2562 ลว. 22 ก.พ. 2562  จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ ประเภทสายอลุมิเนียม เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 046/2562 ลว. 22 ก.พ. 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ให้ กฟอ.ปราสาท จำนวน 1 รายการ ประเภทสายทองแดง เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 042/2562 ลว. 18 ก.พ. 2562  จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ให้ กฟอ.ปราสาท จำนวน 1 รายการ ประเภทสายทองแดง เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 042/2562 ลว. 18 ก.พ. 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 1 รายการ ประเภทสายทองแดง เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 040/2562 ลว. 15 ก.พ. 2562  จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 1 รายการ ประเภทสายทองแดง เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 040/2562 ลว. 15 ก.พ. 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 3 รายการ ให้ กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 038/2562 ลว. 12 ก.พ. 2562  จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 3 รายการ ให้ กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ ฉ.3/สร.(บห.) 038/2562 ลว. 12 ก.พ. 2562 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด