ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ Front Office ที่ กฟจ.ยล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงที่ 1/2 บ้านเนียง-อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ทรงโค้งสำหรับอาคารศูนย์แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.ยะลา จำนวน 1 รายการ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขนาด 9 เมตร และคอนกรีตอัดแรง 120x120x2,500 เมตร วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ และลูกถ้วยแบบแขวนจำนวน 2 รายการ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลิเอททีลิน และเปลือกนอก พีวีซี. จำนวน 2 รายการ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อขุดโคมไฟสาธารณะชนิดหลอด LED ขนาด 2x20 วัตต์ และชุดควบคุมไฟฟ้าพลังแสง วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขนาด 8 เมตร จำนวน 1 รายการ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อกล่องใส่ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขนาด 12 เมตร จำนวน 1 รายการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อชุดโคมไฟสาธารณะชนิดหลอด LED ขนาด 2x20วัตต์ และตัวควบคุมไฟฟ้าพลังแสง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีสับเปลี่ยนตามวาระ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 8 เมตร จำนวน 1 รายการ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต คอร. สปัน จำนวน 2 รายการ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่าย วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ติดตั้ง เพิ่ม ขนาด ย้าย สับเปลี่ยน ถอนคืน กรณีเพิ่มโซนนอกพื้นที่เขตอำเภอเมือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ติดตั้ง เพิ่ม ขนาด ย้าย สับเปลี่ยน ถอนคืน ภายในเขตความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตแผ่นสมอบก วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี 2562 กฟจ.ยล. (กรณีตัด,งดจ่ายมิเตอร์) วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความสะอาดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ จ.ยล.(บห.)-042/61 จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟจ.ยะลา ประจำปี 2562 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจัดซื้อล่อฟ้า 30 เควี. 5 กิโลแอมป์ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 14 เมตร วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจัดอุปกรณ์ไฟฟ้า CT,VT จำนวน 3 รายการ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจัดซื้อคอนกรีตอัดแรง คอร.สปัน จำนวน 2 รายการ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจัดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 8 และ 9 เมตร วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจัดซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 เควี. 100 แอมป์ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจัดซื้อหม้อแปลง ขนาด 400 KVA.3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจัดซื้อหม้อแปลง ขนาด 400 KVA.3 เฟส แบบธรรมดา 33-0.4/0.23 KV.DYN.11 จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 8 และ 9 เมตร วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 12 เมตร วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 8 เมตร และแผ่นสมอบก วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดกว้าง 3 เมตรxยาว 6 เมตรx25 เมตร วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต คอร. สปัน จำนวน 2 รายการ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 12 เมตร วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขนาด 14.30 เมตร วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี2561กฟจ.ยล. โซน A (นายอับดุลเลาะ หะมะ) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี2561กฟจ.ยล. โซน B (นายแวเดร์ เจะมามะ) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี2561กฟจ.ยล. โซน C (นายฮัมดี หะยีหะมะ) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมานิติบุคคลงานรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟจ.ยะลา ประจำปี 2561 โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี2561กฟจ.ยล. โซน A (นายอับดุลเลาะ หะมะ) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่สร้างรั้วคอนกรีตบล็อกพร้อมผนังกันดินด้านข้างที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 จ้างก่สร้างรั้วคอนกรีตบล็อกพร้อมผนังกันดินด้านข้างที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ... อ่านต่อ
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างงานรักษาความสะอาดสำนักงาน ปี 2560 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก เลขที่ มท. 5310.32/ยล.(บห.) วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคาจ้างเหมารื้อถอน/ปรับปรุงห้องสุขา วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านการขับยนต์ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมานิติบุคคล/บุคคลธรรมดาปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2559 โซน A และ B ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด