ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ Front Office ที่ กฟจ.ยล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงที่ 1/2 บ้านเนียง-อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด