ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2561- ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา-สอบราคา วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ปี 2561 วิธี e-bidding วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2560 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปี 2560 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2559 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2559 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งสเนคการ์ด วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2558 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด