ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2561- ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา-สอบราคา วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ปี 2561 วิธี e-bidding วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด