เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
นำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน ตุลาคม 2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
นำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน กันยายน 2564 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ภายในรอบไตรมาสที่ 3(ก.ค.-ก.ย.2564) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
นำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน สิงหาคม 2564 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
นำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
นำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน มิถุนายน 2564 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ภายในรอบไตรมาสที่ 2(เม.ย.-มิ.ย.2564) วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ภายในรอบไตรมาสที่ 1( ม.ค.-เม.ย.2564) วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
นำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-31 พ.ค. 2564 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
นำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน เมษายน 2564 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
นำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน มีนาคม 2564 วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-31 มี.ค. 2564 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-28 ก.พ. 2564 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
นำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
นำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน มกราคม 2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-31 ม.ค. 2564 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-31 ธ.ค. 2563 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ภายในรอบไตรมาสที่ 4( ต.ค.- ธ.ค. 2563) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ภายในรอบไตรมาสที่ 3( ก.ค. - ก.ย. 2563) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ภายในรอบไตรมาสที่ 2( เม.ย.- มิ.ย. 2563) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ภายในรอบไตรมาสที่ 1( ม.ค.- มี.ค. 2563) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ภายในรอบไตรมาสที่ 3 ต.ค.- ธ.ค. 2563) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน ธันวาคม 2563 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-30 พ.ย. 2563 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-31 ต.ค. 2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน ตุลาคม 2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-30 ก.ย. 2563 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ภายในรอบไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2563) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน กันยายน 2563 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-31 ส.ค. 2563 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน สิงหาคม 2563 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-31 ก.ค. 2563 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540ภายในรอบไตรมาส 2 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน มิถุนายน 2563 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-30 มิ.ย. 2563 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-31 พ.ค. 2563 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน เมษายน 2563 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน,ผลกาวิเคราะห์,และวิธีแก้ไขข้อร้องเรียน ประจำเดือน มี.ค. 2563 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-30 เม.ย. 2563 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-31 มี.ค. 2563 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน มีนาคม 2563 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
นำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ภายในรอบไตรมาส ที่1(ม.ค.-มี.ค. 2563) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน,ผลกาวิเคราะห์,และวิธีแก้ไขข้อร้องเรียน ประจำเดือน ก.พ. 2563 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-29 ก.พ. 2563 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน,ผลกาวิเคราะห์,และวิธีแก้ไขข้อร้องเรียน ประจำเดือน ม.ค. 2563 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน มกราคม 2563 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-31 ม.ค. 2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-31 ธ.ค. 2563 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
นำส่งข้อมูลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน ธันวาคม 2562 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-30 พ.ย. 2562 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน ตุลาคม 2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-31 ต.ค. 2562 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-30 ก.ย. 2562 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน กันยายน 2562 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-31 ส.ค. 2562 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน สิงหาคม 2562 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยะลา ประจำเดือน ก.ค. 2562 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-31 ก.ค. 2562 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยะลา ประจำเดือน มิถุนายน2562 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการประเมินและการวิเคราะห์ความหึงพอใจต่อการจัดการเสียงของลูกค้า ประจำไตรมาส 2/2562 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน,ผลกาวิเคราะห์,และวิธีแก้ไขข้อร้องเรียน ประจำเดือน มิ.ย. 2562 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-30 มิ.ย. 2562 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน,ผลกาวิเคราะห์,และวิธีแก้ไขข้อร้องเรียน ประจำเดือน พ.ค. 2562 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-31 พ.ค. 2562 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
นำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยะลา ประจำเดือน เมษายน 2562 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-30 เม.ย. 2562 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยะลา ประจำเดือน มีนาคม 2562 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่ 1-31 มี.ค. 2562 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคณภาพบริการของ กฟภ.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน,ผลการวิเคราะห์,และวิธีแก้ไขข้อร้องเรียน ประจำเดือน มกราคม 2561 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน,ผลการวิเคราะห์,และวิธีแก้ไขข้อร้องเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-28 ก.พ. 2562 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคณภาพบริการของ กฟภ.ประจำเดือน มกราคม 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-31 ม.ค. 2562 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-31 ม.ค. 2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน มกราคม 2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคณภาพบริการของ กฟภ.ประจำเดือน ธันวาคม 2561 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน,ผลการวิเคราะห์,และวิธีแก้ไขข้อร้องเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาส 4/2561 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-31 ธ.ค. 2561 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
นำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล ประจำเดือน ธันวาคม 2561 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
นำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กฟจ.ยล. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคณภาพบริการของ กฟภ.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลดำเนินงาน,ผลการวิเคราะห์,และวิธีแก้ไขข้อร้องเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-30 พ.ย. 2561 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลดำเนินงาน,ผลการวิเคราะห์,และวิธีแก้ไขข้อร้องเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคณภาพบริการของ กฟภ.ประจำเดือน ตุลาคม 2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-31 ต.ค. 2561 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ. ยล ประจำเดือน ต.ค. 2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคณภาพบริการของ กฟภ.ประจำเดือน กันยายน 2561 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลดำเนินงาน,ผลการวิเคราะห์,และวิธีแก้ไขข้อร้องเรียน ประจำเดือน กันายน 2561 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาส 3/2561 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-30 ก.ย. 2561 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ. ยล ประจำเดือน ก.ย. 2561 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไตรมาสที่3 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2561 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคณภาพบริการของ กฟภ.ประจำเดือน สิงหาคม 2561 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-31 ส.ค. 2561 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ. ยล ประจำเดือน ส.ค. 2561 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคณภาพบริการของ กฟภ.ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน ก.ค. 2561 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-31 ก.ค. 2561 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคณภาพบริการของ กฟภ.ประจำเดือน มิถุนายน 2561 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาส 2/2561 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาส 2/2561 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
รายงานสรุปผลดำเนินงาน,ผลการวิเคราะห์,และวิธีแก้ไขข้อร้องเรียน ประจำเดือน มิ.ย.2561 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและมิเตอร์ ประจำเดือน มิ.ย. 2561 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-30 มิ.ย. 2561 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคณภาพบริการของ กฟภ.ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่ 1-31 พ.ค. 2561 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์ และวิธีแก้ไขข้อร้องเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคณภาพบริการของ กฟภ.ประจำเดือน เมษายน 2561 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่ 1-30 เม.ย. 2561 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยะลา ประจำเดือน เมษายน 2561 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลดำเนินงาน,ผลการวิเคราะห์,และวิธีแก้ไขข้อร้องเรียน ประจำเดือน เมษายน 2561 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลดำเนินงาน,ผลการวิเคราะห์,และวิธีแก้ไขข้อร้องเรียน ประจำเดือน มีนาคม 2561 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาส 1/2561 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-31 มี.ค. 2561 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไตรมาสที่1 (ม.ค.-มี.ค. 2561) วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยะลา ประจำเดือน มีนาคม 2561 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติแผนการดำเนินการศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟจ.ยล. ประจำปี 2561 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลดำเนินงาน,ผลการวิเคราะห์,และวิธีแก้ไขข้อร้องเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของ กฟจ.ยล. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-28 ก.พ. 2561 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงาน"PEA บริการถูกใจ มิติใหม่งานบริการขอมิเตอร์ใช้ไฟ" ประจำเดือน ม.ค. 2561 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาส4/2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลดำเนินงาน,ผลการวิเคราะห์,และวิธีแก้ไขข้อร้องเรียน ประจำเดือน มกราคม 2561 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยะลา ประจำเดือน ม.ค. 2561 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลดำเนินงาน,ผลการวิเคราะห์,และวิธีแก้ไขข้อร้องเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไตรมาสที่4 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยะลา ประจำเดือน ธ.ค. 2560 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยะลา ประจำเดือน พ.ย. 2560 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลดำเนินงาน,ผลการวิเคราะห์,และวิธีแก้ไขข้อร้องเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยะลา ประจำเดือน ต.ค. 2560 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลดำเนินงาน,ผลการวิเคราะห์,และวิธีแก้ไขข้อร้องเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาส 3/2560 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลดำเนินงาน,ผลการวิเคราะห์,และวิธีแก้ไขข้อร้องเรียน,ประจำเดือน กันยายน 2560 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยะลา ประจำเดือน ก.ย. 2560 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ส.ค. 2560 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลดำเนินงาน,ผลการวิเคราะห์,และวิธีแก้ไขข้อร้องเรียน,ประจำเดือน สิงหาคม 2560 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยะลา ประจำเดือน ก.ค.2560 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-31 ก.ค. 2560 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลดำเนินงาน,ผลการวิเคราะห์,และวิธีแก้ไขข้อร้องเรียน,ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
นำส่งสรุปงานผลการใช้งบประมาณการประชุมชี้แจ้ง ปี 2560 ประจำไตรมาส 1 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาส 2/2560 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลดำเนินงาน,ผลการวิเคราะห์,และวิธีแก้ไขข้อร้องเรียน,ประจำเดือน มิถุนายน 2560 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานผลการใช้งบประมาณการประชุมชี้แจง ปี 2560 ประจำไตรมาส 2 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-30 มิ.ย. 2560 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยะลา ประจำเดือน มิ.ย.2560 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ขอนำส่งข้อมูลผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กฟจ.ยะลา ประจำเดือน พ.ค.2560 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ณ วันที่1-31 พ.ค. 2560 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด