ข่าวประชาสัมพันธ์
MEA Smart Service บริการออนไลน์ ครบทุกเรื่องไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง

เชื่อมโยง ...
สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

การไฟฟ้านครหลวง จัดทำโครงการ "สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน" ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ อ่านต่อ ...
MEA ต้อนรับกรมอนามัย ดูงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

วันนี้ (25 มีนาคม 2564) นางเพ็ญจันทร์ ทรรศนกุลพันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารองค์กร ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารในการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ขาวสำอาง ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร ผู้บริหารและพนักงานจากฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายบริหารงานกลาง การไฟฟ้านครหลวงเขต และสำนักมาตรฐานและมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้การต้อนรับ นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์ เลขานุการกรมอนามัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมอนามัย ร่วมศึกษาดูงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง ที่ทำการเพลินจิต อ่านต่อ ...
การไฟฟ้านครหลวง จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟฟ้านครหลวง และฝ่ายฝึกอบรม จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 120 คน ผ่านระบบ ZOOM ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวรรธนพงศ์ คำดี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (สสผ.) สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรบรรยาย ทำให้พนักงานได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด