ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จันเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด