ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง อบต.ปลวกแดง วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกาญจนวิศิษฐผล หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมรางระบายน้ำข้าง ศพด. (ที่ดินที่ซื้อใหม่) หมู่ที่ 6 ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทรัพธานี ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ เลียบถนนสายทรัพย์ธานี-บ้านปราบ หมู่ที่ 1 ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ พร้อมเสาไฟฟ้ากิ่งโคมเดี่ยว สายลุงแกละ-ไทยสบาย หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังตาผิน-สะพาน 5 พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งโคมเดี่ยว หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งโคมเดี่ยว ซอยหลังปั๊ม หมู่ที่ 6 ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกาญจนวิศิษฐผล หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายธิติมาโฮม-ลุงแกละ หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ Overlay ถนนสายซอยสุพรรณ-ลุงน้อม หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังแขยง ซอย 7 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายปู่ยูร - เอส.ซี.วินเลต หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ Overlay ถนนสายซอยสุพรรณ-ลุงน้อม หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังแขยง ซอย 7 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายปู่ยูร - เอส.ซี.วินเลต หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายลุงน้อม (Big-C) หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งโคมเดี่ยวสายวังตาผิน-คลองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งโคมเดี่ยวสายซอยร่วมใจ-รอบอ่างเก็บน้ำฯ หมู่ที่ 3 ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายลุงน้อม (Big-C) หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหอมระรื่น หมู่ที่ 1 ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม BOX CULVERT ถนนสายหลังซอยสุพรรณ-หลังบ้านนายนรินทร์ ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ Overlay ถนนสายซอย 4 หมู่ที่ 1 ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในซอย วัน มอร์ ไนท์ หมู่ที่ 6 ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ คสล. ซอยป้าใบ หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วที่การ อบต.ปลวกแดง พร้อมประตู-เข้าออก หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งโคมเดี่ยวสายวังแขยง ซอย 7 หมู่ที่ 5 ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. สายซอยบ้านทรงไทย-รุ้งสีทอง หมู่ที่ 1 ตำบลปลวกแดง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการ อบต.ปลวกแดง พร้อมประตู-เข้าออก หมู่ที่ 6 ตำบลปลวกแดง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต. (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ Overlay ถนนสายเอื้ออาทร หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการ Overlay ถนนสายปลวกแดง-วังตาผิน หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV แบบติดตั้งบนรถยนต์ หมู่ที่ 1 ตำบลปลวกแดง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ Overlay ถนนซอยบ้านป้าแจ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลปลวกแดง วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ Overlay ถนนสายซอยสุพรรณ-หนองก้างปลา หมู่ที่ 4 (ครั้งที่ 2) วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ Overlay ถนนซอยบ้านป้าแจ่ม หมู่ที่ 3 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ Overlay ถนนสายซอยสุพรรณ-หนองก้างปลา หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่อระบายน้ำกลุ่มบ้านนายชวลิต เสียงดัง พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 4 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลุ่มบ้านนายชวลิต เสียงดัง พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๔ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ Overlay ถนนสายซอยสุพรรณ-หนองก้างปลา หมู่ที่ 4 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเเล็กทรอนิกส์ โครงการ Overlay ถนนสายซอยสุพรรณ-หนองก้างปลา หมู่ที่ 4 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด