ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง อบต.ปลวกแดง วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกาญจนวิศิษฐผล หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด