ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอร้องทุกข์ผลการปรพเมินครับ
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เดือนนี้เป็นช่วงประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกสายงาน จึงต้องหยิบยกมาบอกกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติกันเยอะหน่อย หน่วยงานของรัฐจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องว่า เอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการสามารถเปิดเผยได้มากแค่ไหน... อ่านต่อ ...
ซื้อรถปรับอากาศมาทำไมเยอะแยะ
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจ ยิ่งมีการซื้อจ้างโครงการขนาดใหญ่ใช้งบประมาณจำนวนมากก็ยิ่งเป็นที่จ้องมอง แต่เพื่อความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ก็ควรต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ครับ... อ่านต่อ ...
ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขในการประกวดราคาว่า ต้องมีการส่งตัวอย่างพัสดุไปทำการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อประกอบการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วย บริษัทเข้าของพัสดุตัวอย่างจะขอผลการทดสอบผลิตภัณฑ์นั้นได้หรือไม่... อ่านต่อ ...
ผมคับข้องใจครับ
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เรื่องนี้ก็ไม่พ้นที่จะต้องบอกกล่าวเกี่ยวกับการประเมินเลื่อนเงินเดือนอีกแล้ว ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกขับข้องใจการใช้อำนาจผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จะขอทราบผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนี้ของตนเองได้แค่ไหน มาดูครับ...
ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิดหน่อยครับ
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกรทบต่อการทำมาหากินของประชาชนมากมาย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงมีโครงการสินเชื่อต้นทุนต่ำ... อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด