ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดอบรม การทำขนมไทยเป็นอาชีพเสริมรายได้
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลหมูสีจัดอบรมโครงการ การทำขนมไทยเป็นอาชีพเสริมรายได้ ให้กับผู้ประกอบการ กลุ่มแม่บ้าน และประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียนการทำขนมไทยเพื่อเป็นอาชีพเสริม เปิดอบรมวันที่ 1-3 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี รับสมัคร อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด