ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์,บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 6,16 (รายละเอียดตามแบบอบต.นาโพธิ์) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด