ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับเว็ปไซต์เทศบาลตำบลป่าติ้ว
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าติ้ว ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ อ่านต่อ ...
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลป่าติ้ว เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ตามตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าติ้ว กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จำนวน 2 อัตรา อ่านต่อ ...
ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง (งานกิจการสภา)
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด