ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง (งานกิจการสภา)
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าติ้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
งานประเพณีลอยกระทง
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลป่าติ้วขอเชิญร่วมสืบสาน ประเพณีลอยกระทงอำเภอป่าติ้ว ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณสระน้ำหน้าโรงเรียนป่าติ้ววิทยา อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด