ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยพนักงานสำรวจออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในส่วนที่เกี่ยวข้องคือประเภท,จำนวน,ขนาด,การใช้ประโยชน์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการประเมินภาษี
ประกาศการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 ตำแหน่ง
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ขอเชิญร่วมพิธีเปิด ตลาดประชารัฐ (หลาดใกล้หาด)
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลท่ายางขอเชิญร่วมพิธีเปิด ตลาดประชารัฐ (หลาดใกล้หาด) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านปากมหาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
เทศบาลตำบลท่ายางได้กำหนดจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ก่อเจดีย์ทราย และห่อมผ้า ปิดทองพระพุทธไสยาสน์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2562 ณ วัดท่ายาง
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562
ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านตรวจสอบสิทธิ์ในการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ได้จากลิงค์
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด