- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอสที(นมโรงเรียน)ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 3.885 กล่อง (18/10/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมสดยูเอชที(นมโรงเรียน)ชนิดกล่องขนาด 200 ซีซี จำนวน 3.885 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/10/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)นมสดยูเอชที นมโรงเรียนชนิดกล่องขนาด 200 ซีซี จำนวน 3.883 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/10/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสายบ้านบางเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาาง (12/10/2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดนัดท่ายางบ้านคอสน หมู่ที่ 4- หมู่ที่ 8 ตำบลท่ายาง (05/10/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบถัง (01/10/2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน(ตอกเข็ม) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (15/05/2561)
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนเรศน์อุทิศ ม.10 ต.ท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า2,250 ตารางเมตร) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (21/03/2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (16/03/2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่5 ต.ท่ายาง ขนาด 24 เมตร ยาว 42 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (13/02/2561)