ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอสที(นมโรงเรียน)ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 3.885 กล่อง วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมสดยูเอชที(นมโรงเรียน)ชนิดกล่องขนาด 200 ซีซี จำนวน 3.885 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)นมสดยูเอชที นมโรงเรียนชนิดกล่องขนาด 200 ซีซี จำนวน 3.883 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสายบ้านบางเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาาง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดนัดท่ายางบ้านคอสน หมู่ที่ 4- หมู่ที่ 8 ตำบลท่ายาง วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบถัง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน(ตอกเข็ม) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนเรศน์อุทิศ ม.10 ต.ท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า2,250 ตารางเมตร) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่5 ต.ท่ายาง ขนาด 24 เมตร ยาว 42 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายประปาหมู่บ้าน สาย พ.การช่าง หม.10 บ้านร่องน้อย ต.ท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้านสายแยกร่วมใจ หมู่ที่ 1 บ้านบางคอย ตำบลท่ายาง ระยะทางยาวรวม 1,298 เมตร วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการว่างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ่านสายอุไรรัตน์อุทิศ หมู่ที่ 1 บ้านบางคอย ตำบลท่ายาง ระยะทางยาว 1,000 เมตร วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบสอบราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้านสายท่าหอย หมู่ที่ 2 บ้านบางเจริญ ตำบลท่ายาง ยาวรวม 797 เมตร วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด