ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอสที(นมโรงเรียน)ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 3.885 กล่อง วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมสดยูเอชที(นมโรงเรียน)ชนิดกล่องขนาด 200 ซีซี จำนวน 3.885 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด