ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
สทนช.เร่งรัดโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อนเก็บน้ำหน้าแล้ง หน่วงน้ำช่วงหลาก เพิ่มความมั่นคงน้ำเมืองขอนแก่น (19/02/2564)
สทนช.เร่งรัดโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อนเก็บน้ำหน้าแล้ง หน่วงน้ำช่วงหลาก เพิ่มความมั่นคงน้ำเมืองขอนแก่น (17/02/2564)
“บิ๊กป้อม”ห่วงแล้งอีสานจี้เดินหน้าแก้ปัญหาเร่งด่วน-ยั่งยืน (16/02/2564)
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประธานการประชุม จัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (05/01/2564)
สทนช. ร่วมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 (05/01/2564)
สทนช. จับมือ กอ.รมน. ภาค 1 บูรณาการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำ (01/01/2564)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 5/2563 (18/12/2563)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 5/2563 (18/12/2563)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 5/2563 (18/12/2563)
พลเอก ประวิตร เคาะแผนสร้างอ่างฯ บ้านหนองกระทิงเพิ่มแหล่งน้ำดิบสำรอง – ช่วยดันน้ำเค็มแม่น้ำบางปะกงวันนี้ (18/12/2563)