ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ชุมชนเจริญพัฒนา 5 ไร่ ครั้งที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/08/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบางพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) (24/08/2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ชุมชนเจริญพัฒนา 5 ไร่ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/08/2564)
ประกวดราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ชุมชนเจริญพัฒนา 5 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/06/2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางระบบระบายน้ำซอยลุงใหญ่ หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/01/2564)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณใต้ทางด่วน หมู่ที่4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/01/2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่3 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2563 (07/08/2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่3 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2563 (07/08/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) (17/07/2563)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบคลองบางพูนในพื้นที่หมู่ที่4 และหมู่ที่6 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (09/06/2563)