การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม องค์คณะที่ 3 ครั้งที่ 33/2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ อาคาร สปน.
อ่านรายละเอียด
| ดูข่าวทั้งหมด