ประกาศประกวดราคมจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำ ม.4 บ้านสระสะแก (หนองลูกควาย) ต.บุกระสัง กว้าง 115 เมตร ยาว 190 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 53,743 ลูกบาศก์เมตร อบต.บุกระสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำ ม.3 บ้านบุ (โกรกน้ำซับ) ต.บุกระสัง กว้าง 160 เมตร ยาว 220 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 90,769 ลูกบาศก์เมตร อบต.บุกระสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด