สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1)ประจำเดือน ตุลาคม 2565 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1)ประจำเดือน กันยายน 2565 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2565 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2565 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพพันธ์ 2565 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2564 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลซื้อจ้าง เดือนสิงหาคม 2564 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถนายน 2564 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2564 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด