ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่่วนร่วม
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศ ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนราชการ อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด