ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองเรื่องเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เรื่องการเก็บและขนขยะมูลฝอย
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ขอความร่วมมืองดการเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอย
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุทางการเกษตร ขยะมูลฝอย และการเผาในที่โล่งอื่นๆ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองจึงขอส่งประกาศจังหวัดอ่างทอง มาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมกันแก้ไขปัญหา อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์วารสารข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด