ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | หน้าถัดไป
ประชาสัมพันธ์ ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่ของเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป (16/07/2564)
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พักคอยอำเภอบางซ้ายเปิดรับผู้ป่วยชุดแรก (16/07/2564)
การดำเนินการจัดสถานที่เพื่อให้เป็นศูนย์พักคอย ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 (13/07/2564)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดตั้งศูนย์พักคอยอำเภอบางซ้าย (13/07/2564)
กาชาดซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลบางซ้าย (06/07/2564)
เทศบาลตำบลบางซ้ายมอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัว (05/07/2564)
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23 / 2564 (30/06/2564)
กาชาดซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลบางซ้าย (29/06/2564)
ประชาสัมพันธ์แผนการเพาะปลูกข้าวนาปี ๒๕๖๔ จากภาวะฝนทิ้งช่วง (28/06/2564)
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 22/2564 (15/06/2564)