ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองหอย หมู่ที่ 5 บ้านหัวแก่ง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภูหนองคัน หมู่ที่ 2 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโซ่งูเหลือ หมู่ที่ 1 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน หน้าบ้านเจ้หมวย หมู่ที่ 1 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง่ สายป่าสัก หมู่ที่ 3 บ้านสาระแพ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายภูโล้นหมู่ที่ 4 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน ซอย 7 หมู่ที่ 1 บ้านหาดทรายขาว ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด