ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความรู้เผยแพร่ความรู้ เรื่อง จัดเเล้วได้อะไร,หนูกินไม่อิ่ม,หาคนรับผิดชอบ,เรื่องนี้ต้องเปิด,ขอผมพดูบ้าง
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
บทความรู้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 เรื่อง จัดเเล้วได้อะไร,หนูกินไม่อิ่ม,หาคนรับผิดชอบ,เรื่องนี้ต้องเปิด,ขอผมพดูบ้าง
บทความรู้เผยแพร่ เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ใครก็ขอดูได้,สำนวนสอบข้อเท็จจริง ทำไมเปิดตอนนี้ไม่ได้,ขอเทปบันทึกเสียงที่ประชุม เพื่อปกป้องสิทธิ์ได้ไหมครับ,ผมถูกฟ้อง ขอผมเถอะ,สร้างรั้วทับครอง
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
บทความรู้เผยแพร่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เรื่อง เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ใครก็ขอดูได้,สำนวนสอบข้อเท็จจริง ทำไมเปิดตอนนี้ไม่ได้,ขอเทปบันทึกเสียงที่ประชุม เพื่อปกป้องสิทธิ์ได้ไหมครับ,ผมถูกฟ้อง ขอผมเถอะ,สร้างรั้วทับครอง
บทความรู้เผยแพร่ เรื่อง อยากรู้เรื่องเงินโรงเรียน, ยกเลิกประกาศสอบราคาทำไม, เราไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ,อยากรู้ความเห็น ฝ่ายกฎหมายให้ขยายเวลาสัญญา,ขอข้อมูลไปฟ้องให้ไปยูเทิร์นที่อื่น
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
บทความรู้เผยแพร่ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เรื่อง อยากรู้เรื่องเงินโรงเรียน,ยกเลิกประกาศสอบราคาทำไม,เราไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ,อยากรู้ความเห็น ฝ่ายกฎหมายให้ขยายเวลาสัญญา,ขอข้อมูลไปฟ้องให้ไปยูเทิร์นที่อื่น
บทความรู้เผยแพร่ความรู้ จัดเเล้วได้อะไร,หนูกินไม่อิ่ม,หาคนรับผิดชอบ,เรื่องนี้ต้องเปิด,ขอผมพดูบ้าง
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
บทความรู้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 จัดเเล้วได้อะไร,หนูกินไม่อิ่ม,หาคนรับผิดชอบ,เรื่องนี้ต้องเปิด,ขอผมพดูบ้าง เชื่อมโยง ...
บทความเผยแพร่ความ ใครมีสิทธิ,ปีหน้าผมจะไปติว,โดนร้อง เพราะไปงานศพ,ทำบุญค่าไฟฟ้า,นึกว่าให้ไปเซ็นต์ชื่อ
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ใครมีสิทธิ,ปีหน้าผมจะไปติว,โดนร้อง เพราะไปงานศพ,ทำบุญค่าไฟฟ้า,นึกว่าให้ไปเซ็นต์ชื่อ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด