ประกาศประกวดราคา สอบราคา
โครงการ สร้างท่อระบายน้ำ ม.น้ำจั้น วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
โครงการ สร้างท่อระบายน้ำ ม.กายสิทธิ์ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดโครงการ ราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยกรุณา ชุมชนเขาสามยอด 3 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านโนนมะกอก ชุมชนเขาสามยอด 23 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม เทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านหนองบัว) วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม เทศบาเมืองเขาสามยอด (บ้านดงสวอง) วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (กรมรบพิเศษทที่ 3) วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน ถนนสายหลักหมู่บ้านน้ำจั้น วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น (อาคาร 2 และอาคาร 3) โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รถกระชเาเอนกประสงค์จำนวน 1 คัน วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ม.เอราวัณนคร วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ชนิดอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด