ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 5 บทความ
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 5 บทความ ได้แก่ 1.ไปสร้างที่อื่นเถอะ 2. ไม่ต้องปิดหรอกครับ 3.เรื่องเกิดจากขยะ 4.ผมเข้าบ้านไม่ได้ 5.อยากเก็บเรื่องของตัวเอง อ่านต่อ ...
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 5 บทความ
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562
1. บทความเรื่อง ต้องมาแบบโปร่งใส 2. บทความเรื่อง ไปพิสูจน์กันเอง 3. บทความเรื่อง ไม่อนุญาต แต่ก็เปิดเผยได้ 4. บทความเรื่อง ขออนุญาตจริงหรือเปล่า 5. บทความเรื่อง จัดใหม่แต่แพงกว่า อ่านต่อ ...
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 5 บทความ
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562
1. บทความเรื่อง จัดแล้วได้อะไร 2. บทความเรื่อง หนูกินไม่อิ่ม 3. บทความเรื่อง หาคนรับผิดชอบ 4. บทความเรื่อง เรื่องอย่างนี้ ต้องเปิด 5. บทความเรื่อง ขอผมพูดบ้าง อ่านต่อ ...
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพิ่มเติม >>>>คลิก<<<<
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด