ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือหยุดการจำหน่ายสินค้าเป็นการชั่วคราว ตลาดนัดวันเสาร์ กาดจอมพล กาดนั่งยองคล้องย่าม เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID19 ในพื้นที่เทศบาลเมืองตาก - 2564
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564
ขอความร่วมมือหยุดการจำหน่ายสินค้าเป็นการชั่วคราว ตลาดนัดวันเสาร์ กาดจอมพล กาดนั่งยองคล้องย่าม เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID19 ในพื้นที่เทศบาลเมืองตาก - 2564 เชื่อมโยง ...
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองตาก - 2564
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองตาก - 2564 เชื่อมโยง ...
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 1 - 2564
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 1 - 2564 เชื่อมโยง ...
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 2 - 2564
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 2 - 2564 เชื่อมโยง ...
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 3 - 2564
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 3 - 2564 เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด