ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (24/06/2565)
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ (29/10/2564)
ประกาศ (26/11/2563)
ประชาสัมพันธ์ บทความ ข้อมูลข่าวสาร (28/10/2563)
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (19/08/2563)
ประกาศ อบต.ท่าโพธิ์ เรื่อง รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน ด้านการดำรงชีพ จากมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (01/05/2563)
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 2540 (30/04/2563)
ประกาศ อบต.ท่าโพธิ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (28/04/2563)
การแจกจ่ายอาหารและการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในช่วงสถานะการณ์โรคโค โรนา 2019 (24/04/2563)
มาตรการเตรียมความพร้อมในการให้บริการของหน่วยงานและบริการประชาชน ในสถานการณ์การโควิค 2019 (24/04/2563)