ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ขอความร่วมมือหยุดการจำหน่ายสินค้าเป็นการชั่วคราว ตลาดนัดวันเสาร์ กาดจอมพล กาดนั่งยองคล้องย่าม เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID19 ในพื้นที่เทศบาลเมืองตาก - 2564 (26/04/2564)
แบบสำรวจความต้องการการทำงานของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2564 (01/04/2564)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองตาก - 2564 (01/04/2564)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 1 - 2564 (01/04/2564)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 2 - 2564 (01/04/2564)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 3 - 2564 (01/04/2564)