ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. ข้างสระวัดท่าตะโก (15/01/2563)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างสระวัดท่าตะโก (15/01/2563)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/08/2562)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนทางเข้าคลองปลาหมอ (02/05/2562)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าคลองปลาหมอ (02/05/2562)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล.ข้างวัดสามัคยาราม ด้วยวิธีประกาศราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/04/2562)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างคันดินฯลฯ (31/01/2562)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ (31/01/2562)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ถนนตีนเนินล่าง (10/08/2561)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ราคากลางถนน คสล.ข้างวัดสามัคยาราม ม.7 ต.ท่าตะโก (10/08/2561)