ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ คชจ.ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธี e-bidding - 25 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ คชจ.ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธี e-bidding - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนมหาดไทยบำรุงตั้งแต่สี่แยกหลังพิพิธภัณฑ์ถึงสี่แยกไฟแดงวัดมะเขือแจ้ ด้วยวิธี e-bidding - 23 ธันวาคม 2563 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนมหาดไทยบำรุงตั้งแต่สี่แยกหลังพิพิธภัณฑ์ถึงสี่แยกไฟแดงวัดมะเขือแจ้ ด้วยวิธี e-bidding - 23 ธันวาคม 2563 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟจราจรสี่แยก รร.อนุบาลตาก ด้วยวิธี e-bidding - 23 ธันวาคม 2563 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟจราจรสี่แยก รร.อนุบาลตาก ด้วยวิธี e-bidding - 23 ธันวาคม 2563 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารกิตติคุณ ด้วยวิธี e-bidding - 27 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารกิตติคุณ ด้วยวิธี e-bidding - 27 พฤศจิกายน 2563 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 3 - 27 สิงหาคม 2563 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 3 - 27 สิงหาคม 2563 ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 17 สิงหาคม 256 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 17 สิงหาคม 256 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟจราจรสี่แยกศาลตากสิน ด้วยวิธี e-bidding - 12 สิงหาคม 2563 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟจราจรสี่แยกศาลตากสิน ด้วยวิธี e-bidding - 12 สิงหาคม 2563 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนบริเวณศูนย์ราชการ (จังหวัดตาก) ด้วยวิธี e-bidding (ครั้งที่ 2) - 07 สิงหาคม 2563 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนบริเวณศูนย์ราชการ (จังหวัดตาก) ด้วยวิธี e-bidding (ครั้งที่ 2) - 07 สิงหาคม 2563 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก จำนวน 2 โรงเรียน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธี e-bidding - 23 กรกฎาคม 2563 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก จำนวน 2 โรงเรียน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธี e-bidding - 23 กรกฎาคม 2563 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ชนิด 10 ล้อ กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-Bidding วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ชนิด 10 ล้อ กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-Bidding ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถ ยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยเอนกประสงค์ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-Bidding (ครั้งที่ ๒) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกวดราคาซื้อรถ ยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยเอนกประสงค์ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-Bidding (ครั้งที่ ๒) ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด