ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวกองคลัง เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ อบต.สันกลาง
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี ประจำปี พ.ศ.2565
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด