ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป(ขับรถแมคโฮ)
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด