ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสงเปลือย พ.ศ.2566
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง ว่าด้วยการใช้น้ำประปา พ.ศ.2566
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2566
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14 สายนาหเล่า
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด