ข่าวประชาสัมพันธ์
งานพัฒนารายได้ ทต.แม่ยาว ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บภาษี
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ทต.แม่ยาว ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เรื่อง ภาษีป้าย แก่ผู้ประกอบการ ในตำบลแม่ยาว เชื่อมโยง ...
กองสาธารณสุข ทต.แม่ยาว ลงพื้นที่ตรวจร้านสะสมและจำหน่ายอาหาร หมู่ 18 และ หมู่ 2
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 นักวิชาการสุขาภิบาล และกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจร้านสะสมและจำหน่ายอาหาร หมู่ที่ ?18 ?บ้านโป่งผำพัฒนา และ? หมู่ที่ 2 บ้านรวมมิตร? และประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำการป้องกันโควิด-19 เชื่อมโยง ...
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่ยาว จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ผู้ช่วยเหลือกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (อสม.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยเลือกตั้ง ต.แม่ยาว และหน่วยเลือกตั้งจากพื้นที่ ต.ห้วยชมภู โดยมีการสาธิตและจำลองสถานการณ์การเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำบลแม่ยาว เชื่อมโยง ...
ทต.แม่ยาว จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563
นที่ 10 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ยาว นำโดยนายกเทศมนตรี คณะบริหาร พนักงาน เทศบาลตำบลแม่ยาว ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด เชียงราย Big Cleaning Day 10-10-12-20 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (COIVD-19) โดยมีการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน พื้นที่บริเวณโดยรอบของ ทต.แม่ยาว และจัดรถประชาสัมพันธ์ประชาชนให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมและให้ความรู้การป้องกันโควิด-19 เชื่อมโยง ...
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง บ้านสันเจริญ (บ้านบริวาร) ม.17
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ยาว นำโดย นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการขยะภายในหมู่บ้าน ระหว่างเทศบาลฯ กับ ประชาชนบ้านดงเจริญ และโรงเรียนแม่ยาววิทยา ณ บ้านสันเจริญ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 17 บ้านดงเจริญ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด