ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลผักไหม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-place Racycling) สายบ้านทุ่งราม หมู่ที่ 4 ตำบลผักไหม - หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลตรมไพร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลผักไหม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Racycling) สายจากถนนลาดยางเดิม บ้านทุ่งรูง หมู่ที่ 6 - บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 11 ตำบลผักไหม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566
เชื่อมโยง ...
วันจันทร์ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 15.00 น. พิธีฌาปนกิจสรีระสังขาร พระสมุห์อรุณ ปภากโร (บุญมี) อดีตเจ้าคณะตำบลผักไหม
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
วันที่ 2 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลผักไหม โดย นายสุรวิทย์ ฉลาดมาก นายกเทศมนตรีตำบลผักไหม ได้มอบให้ นายสว่าง พานเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลผักไหม นายชัชพงศ์
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด